Zbiornik na gaz płynny do domu – o czym pamiętać?

Na ogrzewanie gospodarstw domowych gazem płynnym decyduje się coraz więcej osób w Polsce. Jest to rozwiązanie mające wiele zalet – przede wszystkim jest wygodne i bardzo wydajne, co wynika z właściwości gazu płynnego.

---REKLAMA ---

Rodzaje zbiorników na gaz płynny

Nowoczesna instalacja na gaz płynny składa się z paru elementów, przy czym jej podstawę stanowi odpowiednio dobrany zbiornik. Wyróżnia się dwa rodzaje zbiorników na gaz płynny: naziemne i podziemne.  Zbiorniki naziemne przeznaczone są na duże posesje z uwagi na to, że konieczne jest zachowanie pewnych odległości od domu, budynków gospodarczych oraz granic działki. Wymagają posadowienie na płycie betonowej i uziemienia. Na potrzeby przeciętnego domostwa stosowane są zwykle modele o pojemności 2700 l. Co się natomiast tyczy zbiorników podziemnych, to nadają się one na mniejsze działki, o ile poziom wód gruntowych jest niski. Umieszcza się je wykopach. Podobnie jak w powyższym przypadku, tak i tu trzeba zachować ustalone przepisami odległości, jednak wymogi w tym zakresie są mniej restrykcyjne. Montaż zbiornika podziemnego jest droższy niż naziemnego. Ponadto należy liczyć się z tym, że co 10 lat trzeba go wykopać w celu skontrolowania jego stanu technicznego.

Zbiornik na gaz płynny – jak wybrać właściwy model?

Uwarunkowania geologiczne na danym terenie oraz wielkość posesji mają kluczowe znaczenie przy wyborze zbiornika na gaz płynny. Ponadto jego pojemność powinna odpowiadać konkretnym preferencjom. W ofercie Amerigas znajdują się modele o pojemnościach: 2700 l, 4850 oraz 6600/6700 l. Pojemnik od sprawdzonego dostawy, który zajmie się również montażem instalacji i kompleksowym serwisem, to najlepsze rozwiązanie.

Zbiornik na gaz płynny – czy potrzebne jest zezwolenie na budowę?

Przy zastosowaniach domowych przeważnie nie ma obowiązku załatwiania pozwolenia na budowę. Nie jest ono obligatoryjne przy zbiornikach o pojemności do 7 m3. Właściciel posesji musi jednak zgłosić inwestycję w starostwie powiatowym oraz pamiętać o obowiązkowych przeglądach instalacji.

REKLAMA