Serwis aparatury medycznej – gdzie go wykonać?

Materiał zewnętrzny

Aparatura medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi przechodzić regularną kontrolę stanu technicznego. Kto jest uprawniony do przeprowadzania serwisowania?

Serwis urządzeń medycznych – regulacje prawne

Aparatura medyczna podlega czynnościom mającym na celu utrzymanie jej sprawności. Warunki serwisowania i naprawy reguluje Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. Za stan techniczny sprzętu i urządzeń medycznych odpowiada dyrektor danego zakładu opieki zdrowotnej.

Ustawa stwierdza, iż aparatura medyczna wymaga przeprowadzania regularnego serwisowania, w tym również wymiany części eksploatacyjnych. Zabrania się korzystania ze sprzętu, który nie posiada aktualnego przeglądu technicznego. Dodatkowo dyrektor jednostki opieki zdrowotnej ma obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie serwisu aparatury przez uprawnione podmioty. Dotyczy to zarówno przeglądów wykonanych we własnym zakresie, jak i przez serwisantów zewnętrznych. Dokumentacja powinna zawierać m.in. daty serwisu, opisy działań, nazwisko lub nazwę podmiotu, wyniki i uwagi dotyczące aparatury.

Niektóre urządzenia medyczne (ciśnieniowe) podlegają dozorowi technicznemu, a kontrole przeprowadza organ właściwej jednostki dozoru technicznego (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych z 9 lipca 2003 r.).

---REKLAMA ---

Jak często wykonuje się serwis aparatury medycznej?

Przepisy ustawy nakładają na zakład opieki zdrowotnej obowiązek wyznaczania konkretnych terminów przeprowadzania następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej. Działania ustalane są na podstawie instrukcji użytkowania, którą dostarcza producent wraz ze sprzętem. Z zaleceń wynika, czy dany sprzęt wymaga doraźnego, czy okresowego serwisowania.

Kto może być serwisantem sprzętu medycznego?

Zgodnie z ustawą producent, importer bądź dystrybutor aparatury medycznej ma obowiązek określenia w instrukcji użytkowania wykazu dostawców części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych oraz podmiotów upoważnionych do serwisu aparatury medycznej. Dodatkowo zawarta jest informacja, czy przeglądy techniczne mogą być prowadzone we własnym zakresie lub przez serwisantów zajmujących się naprawą sprzętu medycznego, czy wymagany jest serwis fachowy (autoryzowany). W razie wątpliwości można zwrócić się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wyznaczony przez producenta podmiot do przeprowadzania czynności serwisowych musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym (części zamienne, części zużywalne i materiały eksploatacyjne), posiadać instrukcje serwisowe oraz znać odpowiednie procedury wykonywania czynności, jak również zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu aparatury medycznej posiada firma Mar-Med, która wykonuje kompleksowe i profesjonalne przeglądy oraz naprawy sprzętu w możliwie najkrótszym czasie. Wykwalifikowani inżynierowie dbają, by aparatura działała w sposób nieprzerwany.

0 0 votes
Oceń wpis
---REKLAMA ---

Zobacz także

Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments