Rozwód – jak się do niego przygotować?

W sprawach rozwodowych przebieg postępowania może wyglądać bardzo różnie. Wiele zależy od stanowisk małżonków, którzy postanawiają zakończyć swój związek. Często, mimo dobrych chęci, o kompromis jest naprawdę trudno.

Rozwód — co trzeba wiedzieć?

Przyczyny rozwodów bywają bardzo różne. Różne bywają w związku z tym także same rozwody. Gdy obie strony zgodnie dochodzą do wniosku, że miejsce ma zupełny rozkład pożycia, para nie doczekała się dzieci, a ponadto spisała wcześniej intercyzę — rozwód przebiega właściwie bezproblemowo. Problemy zaczynają się jednak już w momencie, gdy w związku są małoletnie dzieci i w związku z tym pojawia się potrzeba ustalenia władzy rodzicielskiej, kontaktów w obojgiem rodziców itd. Warto zadawać sobie sprawę, że sąd w określonych wypadkach może także nie wydać zgody na rozwód, jeśli będzie to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Trwały rozkład pożycia nie stanowi jeszcze podstawy do rozwodu, jeśli wnosi o niego strona odpowiadająca za ten rozkład (np. ze względu na zdradę), a druga strona nie wyraża zgody na rozwód. Z tych wszystkich zawiłości warto zdać sobie sprawę, zanim staniemy na sali sądowej.

---REKLAMA ---

Orzeczenie rozwodu — kto może ci pomóc?

Oczywiście najlepiej, jeśli pozew rozwodowy to wynik zgodnej decyzji małżonków, którzy w sądzie nie chcą między sobą toczyć batalii, ale rozstać się w najmniej bolesny dla obu stron (a często także i dzieci) sposób. Niestety bardzo często podział majątku wspólnego, ustalenie opieki nad dziećmi, a także kwestie ustalenia winy za rozpad małżeństwa powodują, że rozprawy sądowe są nie tylko bardzo bolesne, ale i prawnie trudne. W przygotowaniach do tego trudnego momentu pomóc ci mogą specjaliści – psychoterapeuta, a także adwokat. Ten pierwszy przygotuje cię do sprawy od strony czysto emocjonalnej, pomoże przepracować najtrudniejsze elementy tej historii i przygotować się na emocjonalne ciosy, które podczas rozprawy mogą się pojawić. Po co ludzie w Poznaniu do sprawy biorą adwokata? Bo nie odnajdują się w kruczkach prawnych, prawo rodzinne stanowi dla nich czarną magię, a przy tym wszystkim mają poczucie, że druga strona jest zdeterminowana do wygrania tej batalii. Rozwód może przebiec na naprawdę wiele różnych sposobów i strony muszą być na to gotowe albo przynajmniej tego świadome:  https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/adwokat-poznan-rozwod/. Konflikty byłych małżonków na sali rozpraw mogą urosnąć do ogromnej skali, która w połączeniu z emocjami towarzyszącymi całej procedurze często prowadzi do rozstrzygnięć bardzo niekorzystnych dla jednej ze stron. Do orzeczenia rozwodu wiedzie z reguły trudna i bardzo wyczerpująca emocjonalnie droga, dlatego warto mieć przy sobie dodatkowe wsparcie.

Nawet jeśli nie nastawiasz się na walkę z byłym partnerem, skorzystanie z rozmowy z psychoterapeutą i przepracowanie swoich lęków, jak i uzyskanie cennych wskazówek prawnych, może poprawić twój komfort psychiczny przed takim starciem.  O tym podwójnym wsparciu warto pomyśleć szczególnie, jeśli w sprawie rozwodowej ujawniane są bardzo intymne szczegóły z życia pary, toczy się dyskusja na temat opieki nad dziećmi albo po prostu rozwód stanowi bardzo trudne przeżycie dla którejś ze stron.

Czy od wyroku rozwodowego można się odwołać?

Warto pamiętać, że aby możliwe było w ogóle odwołanie się od wyroku sądowego, niezbędne jest uzyskanie uzasadnienia wyroku. W tym celu trzeba złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku. Strony mają na złożenie takiego wniosku 7 dni od momentu ogłoszenia wyroku. Dopiero na podstawie pisemnego uzasadnienia wyroku można podnieść konkretne zarzuty do wyroku i wnieść o apelację, a następnie rozpatrzenie sprawy przez sąd II instancji. Tutaj jednak także liczą się terminy — na złożenie apelacji strona ma 14 dni od momentu otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

REKLAMA