Podział majątku a sprawa rozwodowa, czyli jak nie zostać z niczym.

Rozwód definitywnie kończy małżeństwo, ale często nie oznacza końca wspólnych spraw. Zostaje bowiem do podziału wspólny majątek. Jak przeprowadzić podział majątku, aby nie być stratnym i czy można to zrobić w trakcie rozwodu? Czym jest majątek wspólny, a czym osobisty? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Podział majątku a rozwód

Zasadniczo podczas sprawy rozwodowej sąd nie ustala podziału majątku, a więc nawet po ustaniu małżeństwa, byli małżonkowie wciąż posiadają wspólny majątek. Wynika to z faktu, że podział majątku jest sprawą bardzo złożoną i obszerną, co znacznie opóźniłoby orzeczenie o rozwodzie. Istnieją jednak sytuacje, w których sąd może jednocześnie zasądzić rozwód i podział majątku – tak jest zazwyczaj, gdy strony zgodnie ustaliły w jaki sposób podzielić majątek wspólny, a więc orzeczenie nie opóźni znacząco rozwodu.

Sytuacja jest trudniejsza, jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia i jest wiele kwestii spornych. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady prawnej lub zatrudnić pełnomocnika – adwokat pomoże sprawnie podzielić majątek i odpowiednio zadba o interesy swojego klienta. Jeśli chodzi o podział majątku i rozwody Płock jest w korzystnej sytuacji, gdyż znalezienie dobrego adwokata rozwodowego w tym mieście nie stanowi problemu.

---REKLAMA ---

Rodzaje majątku w małżeństwie

W małżeństwie istnieją 3 rodzaje majątku:

  • majątek wspólny, czyli wszystko to, co małżonkowie zarobili i zakupili w trakcie trwania małżeństwa;
  • majątek osobisty męża;
  • majątek osobisty żony.

Majątek osobisty każdego z małżonków to wszystko to, co zostało zgromadzone przed ślubem lub pozyskane na drodze dziedziczenia lub darowizny – chyba że darczyńca postanowił inaczej.

Majątek wspólny z założenia przypada w równej części każdej ze strony, jednak można wnioskować o ustalenie nierównych części udziałów. Sytuacja taka może być wynikiem nieproporcjonalnego wkładu w budowanie wspólnego majątku.

Wyjątkiem jest również umowa notarialna między małżonkami, która stanowi o rozdzielności majątkowej, co może być dużym ułatwieniem w trakcie rozwodu i zazwyczaj nie wymaga przeprowadzenia podziału majątku. W takiej sytuacji nawet w trakcie małżeństwa każda ze stron gromadzi jedynie majątek osobisty i może nim dowolnie dysponować bez porozumienia z małżonkiem. Ustanowienie rozdzielności majątkowej może odbyć się przed zawarciem małżeństwa (tzw. intercyza) lub w trakcie jego trwania. Może to nastąpić w formie umowy notarialnej lub na drodze postępowania sądowego i ma na celu zabezpieczenie interesów każdej ze stron.

REKLAMA