Dlaczego proces wydawania artykułów BHP powinien być zautomatyzowany?

Środki BHP są niezbędne w trakcie pracy. Każdy pracownik ma obowiązek korzystania z nich trakcie świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Niestety, wydawanie ich przez wybrane osoby często prowadziło do wielu niedomówień, niepotrzebnych strat, a także wielu innych nieprawidłowości. Automatyzacja procesu wydawania środków BHP eliminuje te problemy, a nawet niesie ze sobą sporo korzyści.

Łatwiejsze zarządzanie wyrobem

W pełni zautomatyzowane maszyny vendingowe BHP to sprzęt, który pozwala na znacznie efektywniejsze zarządzanie asortymentem BHP. Każda z maszyn ma skończoną liczbę schowków, których wartość dla określonego asortymentu jest dokładnie określona. Dzięki temu, prowadzenie ewidencji pod kątem imiennego zużycia asortymentu BHP jest dużo łatwiejsze. Co ważne, proces ten – dzięki specjalnym, imiennym kartom – obejmuje również oszacowanie zużycia tychże artykułów przez wybranego pracownika.

---REKLAMA ---

Mniejsze straty = większe zyski

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z zastosowania maszyn vendingowych BHP oferowanych na przykład przez HF Safety jest ograniczenie wydatków ponoszonych na wybrany asortyment. Prosty system ewidencyjny i przejrzyste zarządzanie posiadanymi wyrobami sprawiają, że korzystanie z automatu pozwala na znaczne ograniczenie zużycia materiałów. Mówiąc wprost: pracownicy mają świadomość, że asortyment BHP musi być eksploatowany w sposób oszczędny i przejrzysty z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dzięki temu, firma może wypracować znacznie większe zyski, co przedkłada się na jej stabilność finansową i wysokość świadczonych na rzecz pracowników wynagrodzeń.

Stała kontrola stanów magazynowych

Dzięki automatyzacji procesu wydawania artykułów BHP, zarząd przedsiębiorstwa ma stały wgląd w stan magazynowy asortymentu BHP. Dane te nie tylko będą zbierane w oparciu o dokumenty wydania, ale też z wykorzystaniem informacji wygenerowanych przez maszyny vendingowe BHP. Dzięki temu ryzyko pojawienia się chwilowego, ograniczonego dostępu do wybranego artykułu będzie praktycznie niemożliwe. Oczywiście wiąże się to również z brakiem przestoju w pracy, jaki wynikałby z jego braku. Tak czy inaczej, nieprzerwany dostęp do artykułów BHP to gwarancja, że ciągłość pracy przedsiębiorstwa będzie całkowicie niezakłócona.  

Maszyny vendingowe BHP to zupełnie nowy standard w zarządzaniu artykułami BHP. Dzięki nim można efektywniej wydawać środki na środki niezbędne do bezpiecznej pracy. Co ważne, istotą tych maszyn nie jest reglamentowanie środków BHP, lecz sprawne zarządzanie nimi w kontekście ponoszonych na nie wydatków finansowych.

REKLAMA