Za te zdarzenia nie dostaniesz pieniędzy z polisy mieszkaniowej

Polisa ubezpieczeniowa adekwatna do indywidualnych potrzeb to najlepsza i najbardziej skuteczna forma ochrony mieszkania przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które narażona jest każda nieruchomość mieszkalna. Decydując się na wykupienie polisy, trzeba dokładnie zapoznać się z jej warunkami, w tym z zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Polisy mieszkaniowe są dostępne w licznych wariantach. Ostateczny kształt ubezpieczenia jest uzależniony od czterech podstawowych elementów:

 • zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • ceny polisy,
 • wysokości składki,
 • dodatkowych opcji.

Z punktu widzenia ubezpieczonego najważniejsze jest to, by polisa zapewniała mu odpowiednią ochronę, a przy tym była dostosowana do jego finansowych możliwości – dlatego aspekt jakim jest ubezpieczenie mieszkania a kalkulator w ubezpieczeniaonline.pl odgrywa w tym kontekście ważną rolę. Znając własne oczekiwania względem polisy, można za pomocą kalkulatora obliczyć optymalną dla siebie wysokość składki.

Ubezpieczyciele też dbają o swoje interesy

Przed złożeniem podpisu na umowie z ubezpieczycielem należy dokładnie przyjrzeć się jej zapisom, by nie wzbudzały one wątpliwości. Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że mając polisę mieszkaniową, mogą liczyć na odszkodowanie w każdej sytuacji. Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają swe interesy poprzez tworzenie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia katalogów wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej, czyli te szkody, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Co trafia do katalogów wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej?

Przy tworzeniu katalogów wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej każda firma kieruje się własnymi przesłankami. Wyróżnić można kilka elementów, które zwykle są wyłączane z ochrony. Chodzi tu o szkody powstałe wskutek:

 • działań wojennych, rozruchów wewnętrznych, aktów terrorystycznych, stanów wyjątkowych, zamieszek, strajków, etc.,
 • skażenia materiałami radioaktywnymi,
 • uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty przedmiotów przyjętych przez ubezpieczającego do używania, przechowania lub naprawy,
 • czynności wynikających z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto do standardowego katalogu wyłączeń zaliczane są też szkody w przedmiotach znajdujących się na balkonach.

Oprócz tego ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają zazwyczaj zdarzenia, które są następstwem:

 • przepięć elektrycznych,
 • prac górniczych,
 • przenikania wód gruntowych,
 • przemarzania ścian budynku,
 • zawilgocenia spowodowanego: nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnych, zalania przez nieszczelne lub niedomknięte okna, przeciekający dach,
 • pleśni i zagrzybienia,
 • rażącego niedbalstwa,
 • podejmowanych umyślnie i celowo działań.

Na tym nie koniec. Do katalogu wyłączeń należą również liczne szkody powstałe w przedmiotach. Tu wymienia się najczęściej:

 • programy komputerowe oraz dane znajdujące się na nośnikach typu pendrive etc.,
 • kamienie i metale szlachetne jak złoto, platyna,
 • dzieła sztuki oraz inne zbiory kolekcjonerskie.

Osoby, którym zależy na ubezpieczeniu cennych przedmiotów, powinny rozważyć opcję w postaci wykupienia odrębnego ubezpieczenia.

Aby uzyskać informacje o zakresie proponowanej ochrony i zdarzeniach podlegających wyłączeniom z niej, należy dokładnie przeanalizować co najmniej kilka ofert – im więcej, tym lepiej, w czym pomoże porównywarka ubezpieczeń ubezpieczeniaonline.pl.

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?

Na zakończenie warto przypomnieć o ważnej sprawie. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania bądź zmniejszyć jego wysokość, jeśli osoba ubezpieczona nie dotrzymała warunków umowy. Zalecane jest zatem:

 • terminowe opłacanie składek,
 • gromadzenie dokumentów służących do ustalania wysokości odszkodowania – rachunków, faktur itp.,
 • sporządzenie listy cennych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu,
 • natychmiastowe informowanie ubezpieczyciela o zaistnieniu szkody – ponadto włamanie i kradzież należy zgłosić na policję, a śladów po tym zdarzeniu nie wolno zacierać,
 • podejmowanie działań utrudniających/uniemożliwiających włamanie – zamykanie drzwi, okien etc.
0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments