Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Najważniejsze fakty

Podział majątku po rozwodzie odbywa się w sposób właściwy umowie zawartej między małżonkami. Inna sytuacja jest w przypadku małżeństw podpisujących intercyzę, inna zaś w przypadku małżeństw, które takiego zabezpieczenia postanowiły nie podpisywać, a umowa jest np. słowna. Naturalnie, bardziej skomplikowane będą sprawy związane z podziałem dużego majątku. Jak więc w rzeczywistości wygląda podział majątku po rozwodzie?

---REKLAMA ---

W jaki sposób można przeprowadzić podział majątku po rozwodzie?

Jeżeli małżeństwo posiadało wspólnotę majątkową, to po rozwodzie przestaje ona obowiązywać. Podział majątku można rozstrzygnąć na trzy sposoby: u notariusza, poprzez umowę nienotarialną lub skierować sprawę do sądu. To, w jaki sposób zostanie przeprowadzony podział majątku po rozwodzie, zależy jedynie od współmałżonków, i ich chęci współpracy. Spór pomiędzy małżonkami może dotyczyć zarówno ulubionej lampy, jak i samochodu czy mieszkania. I niestety spór taki, pomimo negocjacji, zazwyczaj kończy się rozprawami w sądzie.

Na czym polega podział majątku u notariusza?

Jeśli małżeństwo jest zgodne co do podziału majątku, wystarczy wizyta u notariusza, by w dość krótkim czasie zakończyć sprawę majątkową. Notariusz spisuje akt notarialny, w którym zawiera informacje o przedmiotach podziału oraz dokładną informację, komu i co przysługuje.

Koszty, jakie w tym sposobie podziału napotkamy, są niewielkie w porównaniu do rozprawy sądowej. I są to głównie: opłacenie notariusza, taksa notarialna, odpisy i wpisy aktu notarialnego, a w przypadku nieruchomości, również koszt opłaty sądowej za uiszczenie wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

Na czym polega podział majątku poprzez umowę nienotarialną?

Ten rodzaj umowy ma moc jedynie w przypadkach, jeśli majątek wspólny nie obejmuje nieruchomości. W przypadku jeśli małżonkowie posiadają nieruchomości, konieczne jest podpisanie aktu notarialnego.

W każdej innej sytuacji, możliwy jest podział majątku wspólnego poprzez podpisanie przez obie strony pisemnej umowy. Umowa ta nie jest obciążona żadnymi dopłatami, podział majątku jest więc praktycznie bezkosztowy.

Podział majątku w sądzie

Ostatnim i najbardziej skomplikowanym sposobem podziału majątku wspólnego jest skierowanie sprawy do sądu. Tego rodzaju sprawy sądowe są najbardziej uciążliwe i długotrwałe, ze względu na brak porozumienia stron co do przedmiotów podziału. Pamiętajmy również, że konieczny będzie dobry adwokat (np. z Warszawy). Podział majątku w sądzie będzie się wiązał z pewnością z wysokimi kosztami i wieloma rozprawami. Dlatego tak ważny jest wybór doświadczonego adwokata.

Oprócz kosztów związanych z adwokatem, i rozprawami sądowymi, należy pamiętać o kosztach rzeczoznawcy, który musi wycenić przedmioty majątku wspólnego. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym koszty oczywiście rosną. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli spór dotyczy mniej wartościowych przedmiotów.

Kiedy warto zatrudnić adwokata?

Jednymi z najbardziej długotrwałych spraw w sądzie są te o podział majątku. Dobry adwokat (np. z Warszawy) to podstawa, jeśli przedmiotem wspólnoty majątkowej są nieruchomości, a strony nie są w stanie dojść do porozumienia. Wybór doświadczonego adwokata pozwoli na zaoszczędzenie czasu i zwiększy szansę wygrania sprawy.

REKLAMA