Jak w prosty sposób rozliczyć podatki?

Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego. W 2023 roku mija on w dniu 2 maja, co ma związek z tym, że na 30 kwietnia przypada dzień wolny od pracy. Podatek dochodowy od osób fizycznych to najczęściej formularz PIT 37, który zawiera informacje podane przez pracodawcę w PIT 11. W artykule wyjaśniamy, jak w prosty sposób mogą Państwo wykonać rozliczenie PIT za 2022 rok.

 1. Kto otrzymuje PIT 11?
 2. Jaki formularz PIT? Tradycyjny czy PIT online?
 3. Program PIT, czyli sposób na szybkie złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 4. Podatek dochodowy rozliczany przez fiskusa

W przypadku podatników, którzy generują przychody ze stosunku pracy (również w ramach działalności wykonywanej osobiście), a także otrzymujących świadczenia emerytalne lub rentowe, wybór deklaracji PIT jest prosty. Rozliczenie podatku należy złożyć na formularzu PIT 37. Należy wprowadzić dane zawarte w PIT 11, czyli w deklaracji, jaką powinni Państwo otrzymać od swoich pracodawców i zleceniodawców. Zakłady pracy nie mogą ich pomijać. Deklaracje PIT 11 mogą być dostarczane w formie elektronicznej lub papierowej. Emeryci i renciści mogą otrzymać PIT 40A.

---REKLAMA ---

Kto otrzymuje PIT 11?

PIT 11 jest wystawiany przez pracodawców. W tym przypadku chodzi o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenie). W PIT 11 zawarte są dane takie jak przychody, koszty uzyskania przychodów i informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracji PIT 11 będą też informacje o kwotach odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne i dotyczących innych składek ZUS. Pracodawcy muszą przekazać PIT 11 do końca stycznia za rok ubiegły. Pracownicy muszą otrzymać PIT 11 do końca lutego. Brak PIT 11 w przypadku pracowników utrudni im złożenie zeznania rocznego. Jeśli jednak PIT 11 trafi do Urzędu Skarbowego w terminie, to te dane pracownik znajdzie w projekcie deklaracji PIT 37 online, opracowanej przez fiskusa. Program PIT wymaga przepisania lub skopiowania danych zawartych w PIT 11. Pracownik zawsze może domagać się od pracodawcy wydania oryginału lub duplikatu deklaracji podatkowej PIT 11. Może to wymagać złożenia pisemnego wniosku. Organy, które dokonują wypłaty emerytur i rent mogą przekazać PIT 40A zamiast PIT 11.

Warto pamiętać, że pracodawcą nie są jedynie przedsiębiorstwa. Są to również:

 • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje).
 • Spółdzielnie socjalne.
 • Instytucje rządowe i samorządowe.
 • Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Podmioty wypłacające wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyk absolwenckich.
 • Podmioty wypłacające stypendia.
 • Podmioty rozliczające się z pracownikami w ramach pracy nakładczej.

Jaki formularz PIT? Tradycyjny czy PIT online?

Urząd Skarbowy przyjmuje e-pity i deklaracje papierowe. Formularze tradycyjne mają to do siebie, że co roku trzeba pobierać nowe druki. Takowe mogą się co roku zmieniać — wystarczy, że zmianie ulegnie jedna rubryka i podatnik może być wezwany do złożenia korekty. Na drukach standardowych dość łatwo jest o pomyłkę pisarską lub związaną z podliczaniem kwot. Dodatkowo taka deklaracja musi być złożona osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysłana za pomocą poczty poleconej, lub kuriera. Natomiast e-pity to eliminacja ryzyka związanego z wprowadzeniem niewłaściwych danych. Program PIT zasygnalizuje błędy i nie przepuści nieprawidłowo wypełnionego formularza. W razie potrzeby można złożyć korektę. Natomiast nie trzeba chodzić na pocztę i stać w kolejkach, gdyż program wysyła PIT przez internet. Zawsze jednak trzeba zachować UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). 

Program PIT, czyli sposób na szybkie złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego

Programy do rozliczania PIT 37 online są niezwykle intuicyjne. Takie innowacyjne narzędzia sprawiają, że każdy może rozliczyć się samodzielnie. System pomaga w wyborze właściwej deklaracji — wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań. Jest to najwygodniejszy sposób składania deklaracji rocznej. Podatnik może wprowadzić informacje o przysługujących mu ulgach. Może też wskazać organizację pozarządową ze statusem OPP, której przekaże część swojego podatku dochodowego (1,5%). Podatnicy nie muszą martwić się o zagubienie kopii wysłanych deklaracji, gdyż będą one przechowywane w programie. 

Podatek dochodowy rozliczany przez fiskusa

Od kilku lat fiskus sporządza projekt PIT 37 na bazie otrzymanych od pracodawców i organów rentowych PIT 11 I PIT 40A. Jest to opcja wygodna dla osób, które nigdy nie pamiętały o tym, by złożyć deklarację PIT 37  w terminie, lub które nie mają żadnych ulg do odliczenia. Projekty deklaracji PIT 37 są dostępne w e-pitach od 15 lutego. Podatnicy mogą się zalogować i zatwierdzić przygotowaną w ten sposób deklarację. Mogą ją też edytować lub odrzucić. Jeśli nic nie zrobią, deklaracja PI 37 zostanie automatycznie zatwierdzona z dniem 2 maja 2023 roku. Wadą tej metody jest to, że fiskus nie wprowadzi samodzielnie żadnych ulg i nie wybierze Organizacji Pożytku Publicznego, dla której można przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

REKLAMA