Konspekt pracy magisterskiej

Konspekt jest to schematyczny zapis większego tekstu, streszczający jego zawartość i przybliżający budowę. Szczególnie przydaje się, gdy musisz napisać pracę magisterską.

Przygotowanie konspektu jest o tyle ważne, że:

1. Konspekt porządkuje Twoją wiedzę. Wszystkie luźne, niespójne myśli, trzeba w jakiś sposób skonkretyzować i znaleźć między nimi połączenie. To jest możliwe dzięki zapisowi.

2. Konspekt wymusza na Tobie przyjęcie strategii działania, określenie kierunku w jakim pragniesz pójść.

3. Wyłania się z niego mniej lub bardziej całościowy obraz Twojej pracy magisterskiej, dzięki czemu nie czujesz zupełnej dezorientacji – co mam robić, kiedy, jak zacząć?

4. Konspekt można zaprezentować promotorowi (czasem sam tego wymaga). Będzie on mógł zapoznać się z Twoją wizją pracy i ją ewentualnie skorygować, zwrócić Ci uwagę co robisz źle, a co należałoby poprawić. Uwagi promotora na tym etapie są bardzo cenne.

Mam nadzieję, że przekonałeś/aś się do konspektu, jako dobrej metody porządkowania wiedzy i tworzenia strategii działania. Informacje zawarte w konspekcie znajdą proste przełożenie w Twojej pracy magisterskiej.

Układ

1. Imię i nazwisko

2. Nagłówek (Konspekt pracy magisterskiej)

3. Tytuł

4. Elementy konspektu

5. Bibliografia

Wybrane elementy konspektu

1. TYTUŁ PRACY – powinien być niezbyt ogólny, ponieważ sprzyja to powierzchowności. Jednocześnie musi precyzyjnie określać to, czego ma dotyczyć praca. Powinien być również sformułowany w taki sposób, aby zachęcić do przeczytania danej pozycji.

2. PROBLEM BADAWCZY – problemem badawczym może być wszystko. Jest on na ogół sformułowany jako pytanie, odnoszące się do sedna Twojej pracy magisterskiej, np. „jakie są przyczyny…?”, „dlaczego miało miejsce…?”, „czy zjawisko… jest powiązane z…?”.

3. PRZEDMIOT BADANIA – to inaczej to, co chcesz badać. Przedmiotem badania może być, np. grupa studentów działających w kole naukowym, czy też środowisko górników, itp.

4. CELE BADAWCZE – celem jest to, co chcesz osiągnąć poprzez realizację badań.

5. PARADYGMAT – dobrze jest określić w jakim paradygmacie będziesz się poruszać. Nie każdy promotor wymaga określenia paradygmatu. Niemniej dobrze jest wiedzieć z jakiego punktu widzenia patrzysz na swój problem.

6. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE – w tym miejscu warto przejrzeć materiał naukowy odnoszący się do problematyki Twojej pracy magisterskiej. Dzięki temu, będziesz mógł określić hipotezy i dobrać metody badawcze. Oszczędzi Ci to także dużo energii przy pisaniu rozdziału teoretycznego.

7. METODY – należy określić, jakimi metodami będziesz się posługiwać przy zbieraniu i opracowywaniu materiału.

8. HIPOTEZY BADAWCZE – kiedy poznałeś, choćby szczątkowo teorię na dany temat, możesz określić to, co chcesz badać i co chcesz osiągnąć. Jest to także dobry moment na postawienie hipotez badawczych, czyli propozycji odpowiedzi na pytanie badawcze, wynikające z problemu badawczego.

9. PLAN PRACY – przedstawienie ogólnego układu pracy według kolejności poszczególnych rozdziałów. Ewentualnie krótkie omówienie.

10. HARMONOGRAM – należy określić dokładnie datę, do kiedy planujesz realizację poszczególnych części projektu. Dzięki temu zapewnisz sobie komfort psychiczny jaki płynie z panowania nad czasem.

11. LITERATURA/BIBLIOGRAFIA – dokonujesz spisu poszczególnych pozycji, które mogą Ci się przydać przy pisaniu pracy magisterskiej.

Oczywiście, konspekt należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Nie każdy konspekt musi zawierać wszystkie, przedstawione wyżej elementy.

Teraz kiedy już wiesz, jakie są elementy konspektu to z pewnością domyślasz się jak je możesz przełożyć na pracę magisterską. Tytuł to rzecz oczywista. Paradygmat i założenia teoretyczne to może być podstawa Twojego rozdziału teoretycznego, zdefiniowanie pojęć itp. Problem, hipotezy, cele, metody to nic innego jak odpowiednie podpunkty w rozdziale metodologicznym lub w przypadku jego braku we wstępie. Literatura w prosty sposób przekłada się na bibliografię. Natomiast dzięki harmonogramowi panujesz nad realizacją poszczególnych etapów.

Dobry konspekt nie jest łatwo przygotować, dlatego wielu studentów z tego rezygnuje, opracowując i wymyślając określone elementy ad hoc. Pamiętaj jednak, że im więcej wysiłku włożysz teraz, tym mniej będziesz go potrzebował później. Nie będziesz także miał problemu, że: o czymś zapomniałem, czegoś nie uwzględniłem itp. Już teraz wyłania się mniej lub bardziej całościowy obraz Twojej pracy magisterskiej.

Ważne jest, żeby konspekt pisać w momencie, gdy już choćby oględnie orientujesz się w danej dziedzinie. Inaczej może zrodzić się w Tobie tylko frustracja, że nie potrafisz sobie poradzić z jakimś zadaniem. Nie powinieneś się martwić, jeśli nie możesz czegoś znaleźć lub czegoś nie rozumiesz. Niezwykle trudno jest znaleźć dziedzinę wiedzy, o której jeszcze nikt nigdy nie napisał i taką, o której napisano już wszystko.Więcej o pisaniu pracy magisterskiej w Internetowym Poradniku www.PracaMagisterska.net

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments