Rozwód 2021 – ile kosztuje?

Jeśli właśnie podjąłeś niełatwą decyzję o zakończeniu małżeństwa, to pewnie teraz stoisz przed sytuacją sprawy rozwodowej. Jednak pomimo emocji, pewne fakty należy przyjąć z chłodną kalkulacją, więc przygotowując się do rozwodu trzeba mieć na uwadze, że jest on kosztowny i zależy on wielu czynników. Sprawdź ile kosztuje rozwód w roku 2021.

fot: pixabay.com

Decydując się na rozwód można zakładać pewne koszty stałe, które trzeba ponieść, aby w ogóle postępowanie zostało wszczęte. Do takich kosztów należy w pierwszej kolejności opłata sądowa oraz ewentualne koszty pełnomocnika. Natomiast składając pozew rozwodowy warto brać pod uwagę również koszty, które mogą wystąpić w trakcie postępowania, takie jak koszty mediacji, opinii biegłych, badań psychologicznych czy detektywa.  

Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego? 

Przygotowując się do rozwodu pierwszym krokiem jest stworzenie pozwu rozwodowego oraz złożenie go we właściwym sądzie. Nie warto oszczędzać na usługach prawnika specjalizującego się w rozwodach, ponieważ profesjonalnie przygotowany pozew doskonale zabezpiecza interesy bez względu na to, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie, czy nie. Koszt usług prawnika jest trudny do oszacowania i zależy od wielu czynników, przede wszystkim różni się w zależności od zawiłości i problematyczności sprawy. Usługi dobrego i profesjonalnego prawnika rozwodowego zaczynają się od około 3000 zł i mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. 

Gdy pismo jest gotowe, składając pozew rozwodowy należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł na konto właściwego sądu. Kwota ta jest stała i niezależna od tego, czy powód wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie. 

Jeśli ustanowiono pełnomocnika z wyboru dodatkowo należy zapłacić 17 zł w ramach opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W tym momencie koszty, które są przewidywalne się kończą, lecz postępowanie dopiero się zaczyna, a wraz z nim trudne do określenia koszty dodatkowe. 

Koszty dodatkowe rozwodu 

Często w postępowaniach rozwodowych pojawia się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, w szczególności gdy strony żądają ustalenia winnego rozkładowi pożycia. Najczęściej związane są one z potrzebą powołania biegłych sądowych. Wynagrodzenie biegłego uzależnione jest od dziedziny, w którym jest specjalistą, tytułu naukowego oraz liczby poświęconych godzin na wydanie opinii. Wynagrodzenie godzinowe biegłych waha się od 23 zł do 105 zł za godzinę.  

Nierzadko zdarza się, że małżonkowie korzystają z usług detektywów, aby udowodnić niewierność lub uzależnienia współmałżonka. Takie usługi nie są tanie i mogą opierać się na różnych czynnościach operacyjnych, od obserwacji, po informatykę śledczą, a kwoty za usługi detektywistyczne wahają się w granicach od 1500 zł do nawet 10000 zł.  

Ponadto dodatkowe koszty generowane są z każdym kolejnym utrudnieniem procesu. Pojawią się w momencie, gdy sąd orzekać będzie o podziale majątku lub gdy w małżeństwie są dzieci i konieczne będą badania psychologiczne. 

Ugoda przed mediatorem zmniejsza koszty procesu 

Sąd może skierować sprawę do mediacji gdy obie strony się na to zgodzą. Wtedy też mediatorowi należy się wynagrodzenie oraz zwrot wydatków powiązanych z prowadzeniem mediacji. Stawka jest stała, określona przepisami i wynosi odpowiednio 60 zł za pierwsze spotkanie oraz 25 zł za kolejne. Lecz w tym przypadku istnieje zachęta finansowa dla stron decydujących się na ugodowe rozwiązanie małżeństwa. Gdy złożono zgodny wniosek o rozwód bez orzekania o winie sąd zwróci połowę opłaty od pozwu jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kosztowne rozwiązane 

Warto zauważyć, że postępowanie rozwodowe, w którym jedna ze stron chce udowodnić winę jest rozwiązaniem zdecydowanie droższym. Jeśli jednak sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o wyłącznej winie jednego z byłych małżonków, to na rzecz małżonka niebędącego winnym ustanowione zostaną alimenty. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, więc może istnieć nawet do końca życia. W przeciwieństwie do orzeczenia o winie obojga małżonków lub bez orzeczenia o winie – wtedy obowiązek alimentacyjny byłego małżonka wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Aby korzystać z alimentów od byłego małżonka, trzeba mieć na uwadze wyłącznie fakt, że gdy uprawniony do alimentów małżonek wejdzie w nowy związek małżeński to obowiązek alimentacyjny wygaśnie.  

Kiedy koszty procesu pokrywa małżonek? 

Na koniec wskazać trzeba, że w postępowaniu cywilnym zasadą jest, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu, chyba, że sąd orzeknie inaczej. Wobec tego, winny małżonek na żądanie niewinnego małżonka z dużym prawdopodobieństwem będzie musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania poniesione przez niego w procesie. Nie należy jednak z góry zakładać, że były małżonek zwróci koszty poniesione w związku z rozwodem, najczęstsza praktyka sądów wskazuje, że koszty procesu są podzielone po połowie, a do tego każdy z byłych małżonków ponosi koszty zatrudnienia swojego pełnomocnika.  

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments