Raportowanie ESG: co należy wiedzieć

Zgodnie z wprowadzoną na początku 2023 roku unijną dyrektywą CSRD, wszystkie spółki notowane na giełdzie zostaną w ciągu najbliższych kilku lat objęte obowiązkiem raportowania działań z zakresu ESG. O czym warto wiedzieć przed wdrożeniem nowych wymogów?

ESG, czyli o odpowiedzialności w biznesie

ESG Environmental, Social and Governance — to skrótowe określenie trzech filarów oceny pozafinansowej przedsiębiorstw. Czasy, w których ratingi były przyznawane organizacjom wyłącznie na podstawie ich kondycji finansowej już dawno minęły — dzisiaj myśląc o konkurencyjności w biznesie bierze się pod lupę również działania z zakresu ochrony środowiska, wpływ danej organizacji na dobrobyt społeczności oraz jej podejście do zarządzania (tzw. ład korporacyjny).

Wdrażanie rozwiązań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych, zwiększających równość w miejscu pracy i sprzyjających rozwojowi członków organizacji wydatnie przekłada się na jakość funkcjonowania firmy. Mogłoby wydawać się to oczywiste, ale dopiero w ostatnich latach zaczęło być popierane… wynikami badań. Według raportów IBM (2021) oraz Citi (2020) firmy „odpowiedzialne” mają o wiele większą szansę przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowanych pracowników; z kolei raport Edelman Trust Barometer (2023) wykazuje, że spółki działające według zasad ESG radzą sobie najlepiej w kwestii zarządzania ryzykiem.

Niefinansowe sprawozdania — takie jak właśnie raportowanie ESG — pozwalają przedstawić interesariuszom firmy konkretne dane na temat podjętych przez nią „odpowiedzialnych” działań i pomagają zinterpretować ich wyniki. A to kluczowe dla budowy pozytywnego wizerunku organizacji wśród potencjalnych klientów, pracowników i inwestorów. 

Co powinno znaleźć się w raporcie ESG?

W ramach sprawozdania ESG każda organizacja musi zebrać informacje na temat:

  • działań z zakresu ochrony środowiska — na przykład strategii zarządzania zasobami energetycznymi i odpadami czy sposobów na redukcję śladu węglowego;
  • społecznej odpowiedzialności organizacji — czyli m.in. działań dążących do wyrównywania szans pracowników firmy oraz ich wynagrodzeń, a także skutecznego egzekwowania praw pracowniczych;
  • ładu korporacyjnego — a więc informacje o strukturze administracyjnej i managerskiej, podejściu do kultury korporacyjnej i kwestii etycznych.

Co ważne, firmy przygotowujące raporty ESG mają także obowiązek przedstawić kompletny łańcuch powiązań z innymi, współpracującymi firmami (dostawcami, podwykonawcami). 

Które firmy zostaną objęte obowiązkiem raportowania ESG?

Zgodnie z zapisami wspomnianej we wstępie dyrektywy CSRD, obowiązkiem przedstawiania interesariuszom corocznych raportów ESG zostaną objęte niemal wszystkie przedsiębiorstwa notowane na rynkach regulowanych (czyli m.in. na warszawskiej GPW). Obowiązek ten będzie wdrażany w trzech etapach:

  1. W 2025 roku raport ESG za rok 2024 muszą złożyć największe spółki giełdowe — zatrudniające powyżej 500 osób i osiągające przychody powyżej 170 mln zł netto (lub posiadające roczną sumę aktywów i pasywów na poziomie co najmniej 85 mln zł). Chodzi tu spółki, które do tej pory przedstawiały raporty niefinansowe na podstawie dyrektywy NFRD.
  2. W 2026 roku raportowanie ESG stanie się obowiązkowe dla pozostałych dużych spółek, które spełniają 2 z 3 kryteriów: zatrudniają powyżej 250 pracowników/ich suma bilansowa przekracza 85 mln zł/roczne przychody przekraczają 170 mln zł. Dotyczy to również dużych spółek nienotowanych!
  3. Od 2027 roku obowiązkiem raportowania ESG będą obarczone również małe i średnie spółki notowane (!), zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Według szacunków regulacja CSRD obejmie w Polsce przynajmniej 4 tysiące podmiotów.

O ile największe firmy — zwłaszcza te, które już w ubiegłych latach przygotowywały raporty niefinansowe na podstawie NFRD — nie powinny mieć problemu z dostosowaniem się do nowych przepisów, tak małe i średnie przedsiębiorstwa muszą się do tego solidnie przygotować. Najlepiej z pomocą specjalizujących się we wspieraniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw ekspertów — raportowanie ESG od JWA będzie dobrym rozwiązaniem zarówno dla mniejszych, jak i nieco większych spółek.

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments