Wiersze Internautów

DROGA DO PRZYWÓDZTWA-historia, która sercem będzie opowiedziana

Narodził się wielki człowiek,
sen zdjęty z przebudzonych powiek.
Wyznaczał serc ludzkich piękne wartości,
by świat nigdy więcej nie żył we wrogości,
a naród był zanurzony w utęsknionej miłości.
Ten w którego nikt nie wierzył,
nawet zasadom świata się sprzeniewierzył.
Była od zawsze w nim idealna siła,
która wewnętrzną bestią niewolę strachu wroga rozbiła.
Zawsze własnym sercem się kierował,
Boga, swoją rodzinę niewidzialnie miłował,
miłością do ojczyzny własnym losem odpokutował.
Jak kobieta swego mężczyznę czule obejmuje,
tak I teraz sprawiedliwość I pokój po latach cierpienia zatrumfuje.
Jakie jest jego przeznaczenie?
Czy zadaniem jest polskiego narodu spod jarzma rządzących wyzwolenie?
Czy po miecz sprawiedliwości sięgnie?
Czy koniec jego żywota już wkrótce dobiegnie?
Polska, dumna korona, nad niebiosy wywyższona.
Czy swój strach wkrótce pokona?
Czy mądrze, sprawiedliwie będzie rządzić?
Czy upojony krwią poezji w mickiewiczowskiej szacie zbłądzi?
Bowiem słowa, czyny w polskim majestacie są ważne.
Czy słowa wierszy będą przez lekcją historii pokaźne?
Czy przez karty historii będzie zapamiętany?
Czy swą spuścizną poezji przyszłych pokoleń będzie zakodowany?
Czy to będzie jego chwila, gdy swoje przemówienie będzie wygłaszał,
słowa rewolucji skierowanej przeciwko rządzącym rozgłaszał?
Czy naród stanie po jego stronie I ujrzy blask Boga w błękitnej koronie?
Czy władzę nad armią zdobędzie I brudu z polskiego społeczeństwa się pozbędzie?

Już noc się kończy I dzień się zaczyna,
wielki przełom nowej ery sprawiedliwości wkrótce się rozpoczyna.
Zmieni Polskę nie do poznania, złotej ery nastąpi czas bratania,
gospodarczej przemiany zjednania.
On stanie na wielkim piastowskim tronie,
Polska będzie wywyższona w swej majestatycznej koronie.
Zawalczy o wolność- świadomość wszystkich stworzeń,
dość już polskiego narodu cierpienia, upokorzeń.
Złączy wszystkie narody słowiańskiego świata,
gdzie odpowiednia dla państw zdradzieckich, najeźdźców będzie zapłata
Jak Napoleon z wielką armią ruszy ku zachodowi,
wyznając zasady Bóg, honor, ojczyzna
I korzenie w państwach europy odnowi.
Uczyni Polskę wielką I doskonałą
ze snu przeszłości ospałą.
To Polska będzie całym światem rządzić
I jej zadaniem inne państwa za przeszłość osądzić.
Bowiem Polska została przez inne państwa za swe męstwo upodlona,
przez wszystkich rządzących miłość narodu do ojczyzny stracona.

Autor:

sebastian kozun

_____________________
Dodatkowy opis autora:
Ten wiersz powstał po wewnętrznym przebudzeniu, kiedy doznałem olśnienia. Poczułem, że pragnę korony królów z miłości do Boga i drugiego człowieka. Nie dla władzy, stanowiska czy pieniędzy, ale dla tej, której Polska jest na imię, by oddać da ludu władzę, to co utraciła albo to co straciła.Komentarze:

Komentarze nie są moderowane - widzisz treści niezgodne z prawem lub nieobyczajne zgłoś ten fakt administracji serwisu.

Polecamy produkty


Najnowsze informacje