Pisma prawnicze ‒ co powinieneś o nich wiedzieć?

Materiał zewnętrzny

Osoby bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zazwyczaj mają dość duży problem z przygotowaniem pozwu, wniosku, skargi lub innego pisma procesowego. Czy w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem są konsultacje z prawnikiem? Okazuje się, że nie, w internecie znajdziemy e-sklepy oferujące wzory pism prawniczych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Rodzaje pism prawniczych

Pisma prawnicze składane są przez strony w celu wywołania skutków procesowych. Warto jednak pamiętać, że wszelkie braki formalne i błędy w złożonym dokumencie mogą skutkować nierozpatrzeniem naszej sprawy. Składane przez nas pismo ‒ niezależnie od tego czy jest to skarga, pozew powinno, czy wniosek powinno być  sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi normami.

 

Jakie są rodzaje pism prawniczych? Już wyjaśniamy! Wśród najpopularniejszych wymienić możemy:

 

  • Apelacja

Apelację zdefiniować możemy jako odwołanie od wyroku sądu pierwszej instancji, takie pisma prawne kierowane są do sądu drugiej instancji. Apelację można złożyć w terminie do dwóch tygodni od otrzymania wyroku. 

  • Odwołania

Odwołanie to rodzaj środka odwoławczego, który uruchamia tok administracyjny. Takie pismo prawne składamy, gdy nie zgadzamy się z decyzją organu pierwszej instancji. Złożyć między innymi możemy odwołanie od decyzji ZUS, odwołanie od ubezpieczyciela OC, odwołanie od odmowy ubezpieczyciela zwrotu kosztów prywatnego leczenia i od wielu innych postanowień.

 

  • Zażalenia

Zażalenie możemy złożyć w przypadku, gdy stwierdzimy, że nasze interesy zostały w jakiś sposób naruszone. Zażalenia można składać zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

 

  • Pozwy

Pozew to rodzaj pisma procesowego, które sporządza się w celu rozpoczęcia postępowania cywilnego. Złożyć między innymi możemy pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o zachowek, pozew o odszkodowanie i inne.

 

  • Skargi

Skarga może dotyczyć wielu kwestii i może być złożona do różnego rodzaju instytucji, na przykład do Komisji Nadzoru Finansowego. Prawo do skargi przysługuje każdemu podmiotowi. 

 

  • Regulaminy

Kolejnym rodzajem pism są regulaminy. Regulaminy określają normy zachowań i zachowanie niepożądane.Taki dokument musi więc w jasny sposób określać prawa i obowiązki osób, do których jest adresowany.

 

  • Wnioski

Kolejnym rodzajem pisma prawnego jest wniosek. Wniosek może dotyczyć różnego typu spraw, między innymi otwarcia testamentu, podziału spadku, umorzenia grzywny, wszczęcia egzekucji z sprawie alimentów, ubezwłasnowolnienia i innych spraw. Wniosek powinien być w prawidłowy sposób uzupełniony i zawierać odpowiednią argumentację. 

 

Każde z wymienionych pism prawniczych, a także inne pisma, które nie zostały wymienione powyżej muszą być przygotowane w odpowiedni sposób. Dzięki temu sprawa, z którą zwracamy się do stosownej instytucji zostanie rozpatrzona i rozwiązana, a my zaoszczędzimy sobie nerwów i czasu.

 

 Lexshop ‒ wzory pism prawniczych

 

Jak już wspomnieliśmy powyżej, wzór pisma prawniczego można zakupić. Niezmiernie ważne jest, abyśmy takie wzory kupowali w wiarygodnym źródle, tylko wtedy zyskamy pewność, że dokumenty zostały przygotowane przez osoby, które mają odpowiednie kompetencje. Wszystkim, którzy szukają sklepu ze wzorami pism prawniczych podpowiadamy, że wartą uwagi jest oferta Lexshop.

Sklep Lexshop oferuje wzory różnego typu pism prawniczych, każdy dokument został przygotowany przez specjalistów ‒ radców prawnych i adwokatów. Po zakupie wybranego  wzoru wystarczy tylko uzupełnić puste miejsca wymaganymi danymi. Następnie dane pisma można złożyć w stosownej instytucji. 

W ofercie sklepu dostępne są między innymi wzory  różnego typu pozwów,  statutów, umów, wniosków, skarg, wezwań, zgłoszeń, sprzeciwów i innych pism prawnych.

Każdy wzór można zakupić w kilka sekund zaoszczędzając tym samym sporo czasu.

0 0 votes
Oceń wpis

Zobacz także

Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments