Odszkodowania powypadkowe – jak się o nie starać?

Każdego dnia wielu Polaków ulega wypadkom. W ich wyniku ponoszą nieraz ciężkie obrażenia. Warto wiedzieć, że formą rekompensaty są odszkodowania powypadkowe. Warto na ich temat dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły dotyczące tego, jak się o nie starać.

Czym są odszkodowania powypadkowe?

Odszkodowania powypadkowe są formą rekompensat szkód jakich doznała dana osoba. Odszkodowania mogą być rekompensatą za szkody osobowe. Przysługują one osobom, które doznały uszkodzeń czy obrażeń ciała. Jeżeli natomiast straciliście np. swoją ruchomość, a więc samochód, to odszkodowanie za szkody majątkowe powinno pokryć koszty związane z naprawą bądź wymianą. Są też odszkodowania powypadkowe za utracony dochód. Mogą się o nie starać te osoby, które na skutek wypadku nie mogą pracować bądź nie mogą wykonywać pracy w pełnym wymiarze. Jeszcze innym rodzajem są odszkodowania powypadkowe za ból i cierpienie. Ich wysokość zależy od stopnia cierpienia i czasu, w którym poszkodowany odczuwa ból. Natomiast odszkodowania za śmierć bliskiej osoby przysługują najbliższej rodzinie. Odszkodowania powypadkowe wylicza się uwzględniając różnego rodzaju szkody majątkowe, ale i niemajątkowe. Te pierwsze dotyczą strat typu uszkodzenie mienia czy utrata samochodu, ale obejmują też zwrot kosztów leczenia czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet jak mówi mecenas Tomasz Walczak: „Szkody majątkowe dotyczą także zawożenia poszkodowanego na zabiegi medyczne przez członków rodziny”. Niepełnosprawność czy ból związany z uszkodzeniem ciała to z kolei szkody majątkowe. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Ten termin liczony jest od dnia zgłoszenia szkody. W niektórych przypadkach, gdy konieczne jest ustalenie odpowiedzialności termin może się wydłużyć. Jeżeli dojdzie do odmowy wypłaty, to poszkodowany może odwołać się od tej decyzji. Może też wejść na drogę sądową. 

---REKLAMA ---

Odszkodowania powypadkowe – od kogo można ich dochodzić?

Na samym początku poszkodowany musi ustalić od kogo może uzyskać odszkodowanie. Trzeba sprawdzić, czy uprawniony objęty jest ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli Wasz zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia szkodowe, to wniosek powinniście złożyć w zakładzie ubezpieczeń, do którego należycie. Jeżeli do wypadku doszło na skutek działania innej osoby, to wtedy roszczenie odszkodowania trzeba zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Może się jednak okazać, że nie jest on ubezpieczony. Wtedy o odszkodowania powypadkowe musicie kierować się bezpośrednio do tej osoby. Możecie wejść na drogę sądową. Jest jeszcze jeden rodzaj rekompensaty szkody. Mowa tutaj o jednorazowym odszkodowaniu powypadkowym. Przyznawane jest osobom, które doznały stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czy to w wyniku wypadku, czy też choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania jest zmienna. Obecnie wynosi 1133 zł za każdy punkt procentowego uszczerbku na zdrowiu. 

Czym jest jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej?

Występuje też jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej. Taką formę rekompensaty może otrzymać ubezpieczony rolnik czy pracownik rolnika, który doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Trzeba wiedzieć, że uprawnieni muszą złożyć stosowny wniosek do KRUS. Następnie zostaje przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. KRUS w terminie do dwóch tygodni sporządzi protokół powypadkowy i na tej podstawie wypłaci określoną kwotę.

REKLAMA