Kwota wolna od podatku – od jakiej kwoty nie płacimy podatku w 2019 roku?

Materiał zewnętrzny

W roku 2019 czeka nas kilka ważnych zmian w zakresie prawa podatkowego. Znaczna grupa podatników nie będzie na przykład musiała samodzielnie wypełniać zeznania PIT. Ponadto, mimo iż progi podatkowe pozostają te same (18 i 32%), zwiększa się kwota wolna od podatku, co będzie miało szczególne znaczenie dla osób mniej zarabiających.

Czym jest kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek?

Kwota wolna, czyli kwota dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, to ta część naszych dochodów, od której nie naliczamy podatku. Jest to jeden z powszechnie występujących elementów systemu podatkowego, oczywiście w różnej wysokości w poszczególnych krajach. Kwota dochodu wolnego od podatku obowiązuje polskich podatników rozliczających się w 2019 roku przez PIT-37 i PIT-36 zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Nie dotyczy natomiast przychodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z zysków kapitałowych, czy uzyskanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z kwoty wolnej wynika bezpośrednio kwota zmniejszająca podatek, czyli wpływająca na jego ostateczną wysokość. Jest to hipotetyczna kwota podatku od części dochodu objętego kwotą wolną. W roku 2017 kwota wolna od opodatkowania wynosiła 6600 zł, a kwota zmniejszająca podatek dla osób zarabiających do 6600 zł – 1188 zł. System działa w ten sposób, że im wyższe zarobki, tym mniejsza jest kwota obniżająca podatek. W zeznaniach podatkowych za rok 2018 zasada pozostaje ta sama, natomiast zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dochód zwolniony od podatku wzrasta do 8000 zł. 

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Nowe przepisy przyniosły zmiany zarówno w wysokości kwoty wolnej, a co za tym idzie, również kwoty obniżającej podatek, jak i w zakresie drugiego i trzeciego stopnia skali podatkowej. Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu. 

Wygląda to następująco:

Osoby, które w roku 2018 uzyskały dochód nie przekraczający 8000 zł, nie zapłacą podatku w ogóle.

Osobom, które uzyskały dochód w granicach od 8000 do 13 000 zł, przysługuje kwota zmniejszająca ich podatek w granicach od 1440 zł do 556,02 zł w zależności od dochodu.

Osobom osiągającym wyższe dochody, ale do poziomu 85 528 zł, przysługuje kwota zmniejszająca podatek w stałej wysokości 556,02 zł.

W przypadku osób, które osiągną dochód od 85 528 zł do 127 000 zł, kwota zmniejszająca podatek wyniesie od 556,02 zł do 0 zł, w zależności od dochodu. 

Dla dochodów powyżej 127 000 zł nie ma kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek. 

Jakie znaczenie dla kwoty wolnej mają odliczenia, ulgi i zwolnienia?

Jest sprawą oczywistą, że im niższa jest podstawa opodatkowania, tym wyższa kwota wolna i obniżająca podatek. Podstawę opodatkowania można zaś zmniejszyć poprzez różnego rodzaju ulgi, zwolnienia czy odliczenia. Wśród nich najczęściej występują tego typu daniny, jak składki do ZUS, wpłaty na IKE i IKZE, darowizny na cele charytatywne czy społeczne, ulgi rehabilitacyjne itd. 

Korzystnym w tym kontekście rozwiązaniem jest także wspólne rozliczanie się małżonków. Każde z nich bowiem ma do dyspozycji kwotę wolną (przy określonych dochodach), w rezultacie, jeśli jedno z małżonków zarabia niewiele, drugie natomiast znacznie lepiej, wspólne rozliczenie pozwala wykorzystać większą kwotę zmniejszającą konieczny do zapłacenia podatek.

0 0 votes
Oceń wpis

Zobacz także

Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments