Jak przebiega likwidacja spółki z o.o.?

Podjęcie uchwały o likwidacji spółki z o.o. przez wspólników jest początkiem owego procesu. Należy zawrzeć ją w protokole ze zgromadzenia wspólników, sporządzonego przez notariusza.

Ogłoszenie Likwidacji spółki z o.o.

Przed dokumentem o rozwiązaniu spółki, należy sporządzić uchwałę w przedmiocie powołania likwidatorów oraz sposobu ich reprezentacji. Likwidacja spółki musi zostać zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces ten wymaga złożenia odpowiednich formularzy i dokumentów, które znajdziemy na stronie „biznes.gov.pl” oraz uiszczenia odpowiednich opłat. Niezbędne jest również przesłanie do właściwego urzędu skarbowego formularza NIP-8, dzięki któremu zostają zaktualizowane dane spółki (do firmy następuje dodanie określenia „w likwidacji”).

Bilans otwarcia i powiadomienie wierzycieli

Za przeprowadzenie procesu likwidacji spółki odpowiedzialni są wybrani przez zgromadzenie likwidatorzy. Do ich nadrzędnego obowiązku należy stworzenie bilansu otwarcia likwidacji, który musi zostać przedstawiony organom spółki do zatwierdzenia. Czas przeznaczony na jego stworzenie to 15 dni od zdarzenia powodującego likwidację. Po powiadomieniu o likwidacji (poprzez publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która następuje po uiszczeniu odpowiedniej opłaty) oraz jej otwarciu, przychodzi moment na wystosowania wezwania do wierzycieli w celu złożenia przez nich roszczeń. Zgłoszenie można dokonać w ciągu trzech miesięcy.

Złota zasada zaspokojenia należności

W przypadku, gdy aktywa danej spółki nie są wystarczające na pokrycie wszystkich wierzytelności, zaleca się stosować do jednej reguły- zdrowego rozsądku. Wierzycieli należy potraktować tak, aby każdy odczuwał, że jego należności są dobrze zabezpieczone. Interesu każdego z nich powinny być uwzględnione w jednakowym stopniu, co oznacza, że wierzytelności warto zaspokajać stosunkowo do wysokości każdej z nich. Zastosowanie się do tej zasady pozwoli na dobrze wykonaną pracę likwidatora oraz wyeliminuje możliwość pojawienia się roszczeń ze strony niezadowolonych wierzycieli.

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments