Jak pozbyć się błędów w treści księgi wieczystej?

W księgach wieczystych czasem pojawiają się błędy. Są to proste błędy omyłkowe albo poważne błędy merytoryczne. Można starać się o sprostowanie każdego z nich.

Przeglądając wyszukiwarkę ksiąg wieczystych, dostępną na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości Elektroniczne Księgi Wieczyste, można czasem natrafić na błędy w ich treści. Błędy te mogą być proste na przykład literówki albo błędy numeryczne. Nazywa się je oczywistymi omyłkami pisarskimi. Powstają zazwyczaj na skutek błędu pracownika sądu podczas wprowadzania danych do systemu elektronicznego albo na etapie wypełniania wniosku o wpis do księgi wieczystej przez wnioskodawcę. Przykładem takiego błędu może być pomyłka numeryczna w dacie urodzenia właściciela nieruchomości, która będzie widziała w dziale drugim księgi wieczystej.

Błędy te są stosunkowo proste do naprawienia. Należy napisać wniosek do sądu rejonowego, w którego obszarze położona jest dana nieruchomość. Nie jest konieczne użycie żadnego specjalnego formularza. We wniosku należy wskazać, jaki błąd widnieje w księdze wieczystej oraz jaka jest poprawna forma. Można i należy załączyć do wniosku posiadane dowody na przykład akt urodzenia właściciela nieruchomości, w którym widoczna będzie data urodzenia. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu kilku dni albo kilku tygodni. Można zadzwonić do sekretariatu wydziału ksiąg wieczystych sądu, aby zorientować się, na jakim etapie jest jego rozpoznawanie. Na zakończenie sprawy sąd wyda postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Czasem zdarza się, że sąd sam zauważy taką pomyłkę w treści księgi wieczystej, wówczas sprostuje ją z urzędu.

Więcej wysiłku wymaga sprostowanie błędów innego rodzaju. Błędy merytoryczne istotnie wpływają na treść księgi wieczystej. Powodują one, że w księdze wieczystej występuje niezgodność z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Polega na niewpisaniu lub błędnym wpisaniu pewnego prawa albo wpisaniu nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia. W celu sprostowania takiego błędu należy wytoczyć powództwo, a więc wnieść pozew do sądu. Jest to tak zwana sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnymi. Pozew powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, wskazanie konkretnego prawa, które nie jest wpisane lub zostało wpisane błędnie, wskazanie treści prawidłowego wpisu. Należy także podać wartość przedmiotu sporu, wyliczoną zgodnie z instrukcjami wskazanymi w przepisach. Powód, czyli osoba wnosząca pozew do sądu, powinien załączyć do niego dowody, które potwierdzają, iż w księdze wieczystej występuje błąd. Sprawa zakończy się wydaniem przez sąd wyroku, w którym sąd zadecyduje o wpisaniu nowego prawa, wykreśleniu prawa wpisanego i wpisaniu prawa nowego albo sprostowaniu treści wpisanego prawa.

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments