Informacje: Choroba zawodowa w UK. Kiedy można starać się o odszkodowanie w TwojeCentrum.pl

Choroba zawodowa w UK. Kiedy można starać się o odszkodowanieAutor: optimalclaim.co.uk    Data: 2016-01-13

Choroby zawodowe to przypadłość naszych czasów, na którą zapada coraz więcej pracowników. Ich przewlekłość i dokuczliwość może mieć negatywne skutki nie tylko dla efektywności pracy, ale również dla codziennego, prywatnego życia.

Jeżeli choroba powstała na skutek wykonywania obowiązków zawodowych na terenie Wielkiej Brytanii, osobie poszkodowanej może zostać przyznane odszkodowanie.

Jakie warunki trzeba w tym celu spełnić? Komu należy się rekompensata finansowa i jaka może być jej wysokość? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule.

 

Czym są choroby zawodowe

Chorobami zawodowymi określa się dolegliwości zdrowotne lub psychiczne powstałe w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. Najczęściej są one efektem pracy w trudnych warunkach, np. przy klimatyzacjach i wentylacjach, produktach azbestowych, w miejscach o niskim natężeniu światła czy w zakładach, na terenie których panuje niska temperatura.

Problemy ze słuchem, astma, zapalenie skóry, chroniczne napięcie mięśni, zespół cieśni nadgarstka czy zespół wibracyjny to najczęściej spotykane symptomy chorób zawodowych.

Choć choroby zawodowe kojarzone są przede wszystkim z pracą fizyczną, to mogą spotkać także pracowników biurowych i umysłowych. W ich przypadku często odnotowuje się takie dolegliwości jak chroniczne napięcie mięśni, zespół cieśni nadgarstka czy problemy psychiczne wywołane nadmiernym stresem.

Choroby zawodowe rozwijają się długo i systematycznie, ale mogą być tak poważne, że będą nękać poszkodowanego nawet do końca życia. Z tego względu pracodawca jest zobligowany, aby zapewnić zatrudnionym warunki wykluczające lub minimalizujące ryzyko powstania chorób zawodowych.

 

Dla kogo odszkodowanie

Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej należy się każdemu pracownikowi będącemu w stanie udowodnić, że dolegliwości powstały z powodu niedopełnienia obowiązków lub łamania regulaminów przez pracodawcę.

Do ubiegania się o rekompensatę mają prawo osoby, u których pojawiły się symptomy choroby zawodowej na skutek:

UWAGA! Jeżeli symptomy choroby zawodowej istniały wcześniej, zanim podjęło się pracę, odszkodowanie może nie przysługiwać. Wówczas ubezpieczyciel ma bowiem prawo uznać, że choroby nie są wynikiem wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika.

 

Jak uzyskać odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie powinien zostać złożony w terminie 3 lat od daty identyfikacji symptomów choroby. Liczy się zatem jej wykrycie i zdiagnozowanie, a nie dzień, w którym ona powstała. Zadaniem poszkodowanego jest udowodnienie, że przyczyną choroby stało się niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę lub przełożonego. Konieczne jest zatem zebranie wszelkich możliwych dowodów poświadczających winę kierownictwa. Jak to zrobić?

  1. Wizyta u lekarza. Każdy, kto odkrył u siebie symptomy choroby zawodowej, powinien jak najszybciej udać się do lekarza, aby postawić diagnozę i upewnić się, że jej przyczyną mogły być nieodpowiednie warunki pracy.
  2. Poinformowanie pracodawcy oraz związków zawodowych o problemie. Współpraca z kierownictwem i związkami zawodowymi stawia poszkodowanego pracownika w dobrym świetle i zwiększa szanse na uzyskanie odpowiednio wysokiego odszkodowania.
  3. Dokumentowanie objawów. Dobrym sposobem na stworzenie dokumentacji jest prowadzenie dziennika, w którym odnotowuje się wszelkiego rodzaju niedogodności i objawy choroby zawodowej mogące wynikać z trudnych warunków pracy. Warto zapisywać wszystkie dolegliwości, nawet jeśli nie ma się pewności, że są one efektem wykonywania obowiązków zawodowych.
  4. Ewidencjonowanie wydatków poniesionych na leczenie i rehabilitację. Dokumentacja wszystkich kosztów związanych z opieką medyczną (w tym również kosztów dojazdów czy telefonów), której wymaga choroba zawodowa, pozwala ubiegać się o ich zwrot w roszczeniu odszkodowawczym.
  1. Skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Wsparcie ze strony ekspertów, którzy trudnią się w uzyskiwaniu rekompensat finansowych za chorobę zawodową, jest nieocenione z punktu widzenia poszkodowanego i pozwala znacznie przyspieszyć oraz ułatwić cały proces odszkodowawczy.

 

Wysokość i rodzaj odszkodowania

Na odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej składa się rekompensata finansowa za obrażenia cielesne i psychiczne, utracone dochody oraz koszty opieki medycznej, przy czym odszkodowanie za utracone dochody może zostać przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy choroba uniemożliwiła pracę przez okres co najmniej 28 dni roboczych.

Jeżeli uda się udowodnić, że winę za chorobę zawodową ponosi przełożony lub pracodawca, odszkodowanie zostanie wypłacone z jego ubezpieczenia. Co istotne, o odszkodowanie można się starać nawet wówczas, gdy nie pracuje się u danego pracodawcy, a jego firma jest już zamknięta. Wówczas koszty rekompensaty finansowej pokrywa jego ówczesny ubezpieczyciel.

Łączna wartość odszkodowania waha się w granicach 1000 - 500 000 funtów. Oprócz tego osoba, która zapadła na chorobę zawodową w UK, ma prawo do renty i dodatków socjalnych.

Źródło: Odszkodowania UK___________________________________________________________________________________
Artykuł pochodzi z serwisu TwojeCentrum.pl - Portal i Sklep Internetowy.
Zapraszamy na nasze strony.

Posiadaczami praw autorskich artykułów są ich autorzy.
Wszelkie kopiowanie i używanie bez ich wiedzy i zezwolenia jest łamaniem prawa.