Informacje: Rozliczanie PIT z małżonkiem sposobem na obniżenie podatku w TwojeCentrum.pl

Rozliczanie PIT z małżonkiem sposobem na obniżenie podatku



Autor: Materiał zewnętrzny    Data: 2019-12-05

W corocznym procesie składania deklaracji PIT Polacy coraz częściej wykorzystują możliwości, jakie daje rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Dzięki temu prostemu zabiegowi wystarczy złożyć tylko jeden dokument zamiast dwóch i skorzystać przy tym ze znacznego obniżenia podatku. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla małżonków, u których występuje ogromna różnica w dochodach.

Małżeństwo daje podatkowe profity

Pozostając w związku małżeńskim w pełnym okresie rozliczeniowym (1 stycznia - 31 grudnia) można złożyć oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, czyli mówiąc wprost - rozliczać się na jednym formularzu PIT (zaznaczając odpowiedni kwadrat w PIT-37). Warunkiem jest jedynie to, aby przez cały ten okres być w formalnym małżeństwie, zaś jedyny dopuszczalny wyjątek to śmierć jednego z partnerów. W takim przypadku drugi małżonek nadal może rozliczać się wspólnie i korzystać z obniżenia podatku.

Dlaczego warto się wspólnie rozliczać?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem oznacza w dużym skrócie, że dochody obu osób są dzielone na pół i od tej kwoty wylicza się podatek a następnie należność mnoży razy dwa. Przykładowo, jeśli ktoś osiąga dochód w I progu podatkowym np. 100 tys. rocznie, objęty jest II stawką podatkową (32%), płacąc wtedy pełen podatek od całości swoich dochodów. Jeśli rozlicza się z małżonkiem, który zarobił zaledwie 20 tysięcy, ich dochody się sumują do 120 tysięcy i są dzielone na pół, co powoduje obniżenie podatku, bo zmienia się również próg podatkowy na I oznaczający niższą stawę podatku (17% i 18% częściowo dla 2019 roku).

Kolejność dokonywania rozliczenia

Aby obliczyć należny podatek we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, należy kolejno:

Dzięki dzieleniu podstawy opodatkowania na dwa można znacznie obniżyć należny skarbówce podatek, ponieważ część ulg (koszty przychodu, składki) niewykorzystanych przez mniej zarabiającego małżonka (pokrywających jego podatek z nadwyżką, która przepada) przechodzą do wspólnego rozliczenia, a nadwyżka jest wykorzystywana do obniżenia podatku drugiego małżonka.

Dla kogo to najlepsza opcja?

Działa tu czysta matematyka: najwięcej zyskają ci, którzy zarabiają powyżej 171 tysięcy (dwukrotność 85.528 zł czyli granicy dla dwóch stawek podatkowych), a ich małżonek nie ma dochodów. W ich przypadku rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem może nie tylko obniżyć należny podatek do zapłaty, ale również sprawić, że z II progu podatkowego zarabiający małżonek zostanie zakwalifikowany do I progu z niższą stawką. Jednak nawet gdy oboje małżonków należy do I grupy, lecz ich dochody się od siebie różnią, może nastąpić obniżenie podatku. Tym wyższe, im większa różnica jest między zarobkami każdego z nich.



___________________________________________________________________________________
Artykuł pochodzi z serwisu TwojeCentrum.pl - Portal i Sklep Internetowy.
Zapraszamy na nasze strony.

Posiadaczami praw autorskich artykułów są ich autorzy.
Wszelkie kopiowanie i używanie bez ich wiedzy i zezwolenia jest łamaniem prawa.