Informacje: Budowa domu - procedury krok po kroku w TwojeCentrum.pl

Budowa domu - procedury krok po krokuAutor: SOB Inwestprojekt    Data: 2006-06-05

1. Zakup działki budowlanej 2. Wybór projektu 3. Pozwolenie na budowę 4. Zgłoszenie o rozpoczęciu budowy

Na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić właściwy organ (starostwo) o terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia (gotowy formularz) dołączamy oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową i inspektora nadzoru (jeśli będzie wymagany lub sami go powołamy), zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacje zawierające dane bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Roboty budowlane

Inwestycja może być realizowana w dwojaki sposób: 6. Przejęcie budynku do użytkowania

O zakończeniu budowy należy powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia musimy dołączyć: Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw w formie decyzji, można przystąpić do użytkowania obiektu.

Więcej informacji: SOB Inwestprojekt - www.inwestprojekt.com.pl

___________________________________________________________________________________
Artykuł pochodzi z serwisu TwojeCentrum.pl - Portal i Sklep Internetowy.
Zapraszamy na nasze strony.

Posiadaczami praw autorskich artykułów są ich autorzy.
Wszelkie kopiowanie i używanie bez ich wiedzy i zezwolenia jest łamaniem prawa.