Kategorie - Praca

Przewodnik świadomego przedsiębiorcy - czym jest biała lista podatników? Jak sprawdzić status podatnika VAT?

We wrześniu 2019 roku weszła w życie ustawa odnośnie wykazu podatników VAT. Ustawa ta opracowana przez Ministerstwo Finansów zwana jest także białą listą podatników VAT. Zawiera ona szczegółowe wytyczne odnośnie rejestracji, wyrejestrowania oraz statusu podatnika. Rozporządzenie to narzuca na przedsiębiorców nowe obowiązki, takie jak weryfikacja rachunku bankowego każdego kontrahenta. Ponadto dokonując przelewu na rachunek spoza listy podatników, będziemy narażeni na sankcje finansowe. Co więc warto wiedzieć o nowej ustawie? Czym dokładnie jest biała lista VAT? Co dzięki niej zyska przedsiębiorca? Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji.

  1. Czym jest biała lista podatników VAT?
  2. Gdzie znaleźć wykaz statusu podatnika VAT?
  3. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy a biała lista podatników VAT
  4. Biała lista podatników VAT a sankcje

Obowiązki administracyjne wynikające z prowadzenia własnej działalności obejmują szereg decyzji i działań podatkowych. Prowadząc własną księgowość elektroniczną masz obowiązek weryfikacji podatnika VAT. Na co zwrócić uwagę i jak korzystać z elektronicznej listy podatników VAT?

Czym jest biała lista podatników VAT?

Ustawa ta opracowana przez Krajową Administrację Skarbową zawiera elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, a także podmiotów przywróconych i wykreślonych z rejestru, jak i tych niezarejestrowanych przez Urząd Skarbowy. Warto także zauważyć, że biała lista podatników obejmować będzie rachunki powiązane z rachunkiem rozliczeniowym. Wykaz ten pozwala na sprawdzenie statusu przedsiębiorcy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia bieżącego.

Gdzie znaleźć wykaz statusu podatnika VAT?

Wykaz ten dostępny jest za pomocą strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Numery kont bankowych podatników pochodzić będą z danych udostępnionych przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Ponadto przekazanie informacji o statusie podatników VAT do instytucji finansowych, pozwoli na stworzenie systemu umożliwiającego automatyczną weryfikacje podczas dokonywania przelewu.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy a biała lista podatników VAT

Jako przedsiębiorca należy upewnić się, czy rodzaj prowadzonej przez na działalności wymaga bezwzględnej rejestracji VAT. Należy także sprawdzić dane zgłoszone za pośrednictwem urzędu skarbowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Błędne dane skutkują nieobecnością na liście podatników VAT, co negatywnie rzutuje na wizerunek przedsiębiorcy.

Jednocześnie dzięki elektronicznemu wykazowi podatników przedsiębiorca bez problemu wyszuka informacje o statusie VAT danego kontrahenta czy numerze rachunku bankowego. Wykaz ten umożliwia wyszukiwanie nie tylko z wykorzystaniem NIP-u czy numeru bankowego, ale także fragmentu nazwy podmiotu czy danych osobowych. Biała lista VAT stanowi więc łatwą drogę weryfikacji kontrahenta.

Biała lista podatników VAT a sankcje

Ustawa ta narzuca na przedsiębiorcę obowiązek weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta i potwierdzenia jego obecności w wykazie białej listy podatników VAT. Wynikające z tego tytuły sankcje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Sprawdzenie statusu kontrahenta należy przeprowadzić w dniu planowanego przelewu. Obowiązek ten dotyczy transakcji, w której uczestniczy sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT oraz gdy jednorazowa kwota transakcji przekracza 15 tysięcy złotych.

W przypadku nieobecności kontrahenta w elektronicznym wykazie podatników, kupujący zostanie pozbawiony prawa do uwzględnienia transakcji w kosztach uzyskania przychodu. Jednakże jeśli nabywca w terminie do 3 dni roboczych od daty przelewu złoży zawiadomienie we właściwym dla sprzedającego urzędzie skarbowym, uniknie sankcji. Wykaz ten nie obejmuje jednak rachunków prywatnych, stąd też konieczność samodzielnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta. Pomocne mogą okazać się zewnętrzne programy rozliczeniowe i e-deklaracje, posiadające funkcję weryfikacji numeru konta bankowego i obsługę ewidencji VAT, za pomocą których szybko i bezpiecznie załatwisz wszystkie formalności. Programy te weryfikują poprawność danych, a także pozwalają śledzić status wniosku. Oferują gotowe szablony pism, które następnie bezpośrednio wysyłane są do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Coraz więcej z nas decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, stąd też niezwykle istotne jest zapoznanie się z treścią najważniejszych ustaw, takich jak ustawa o statusie podatnika VAT. Pomocne mogą okazać się aplikacje online, umożliwiające samodzielne składanie e-deklaracji.    Data: 2019-10-16
Najnowsze artykuły:Komentarze:

Komentarze nie są moderowane - widzisz treści niezgodne z prawem lub nieobyczajne zgłoś ten fakt administracji serwisu.
Polecamy produkty