Kategorie - Praca

Firmy doradcze w procesie planowanych zwolnień pracowników

Trudne decyzje o zwolnieniach często wiążą się z sytuacji kryzysowymi. Wymagają one wprowadzenia odpowiednich metod zarządzania takimi sytuacjami. Pomocnie są firmy doradcze doświadczone w zarządzaniu kadrami.

Poznanie potrzeb pracowników oraz kosztów wsparcia doradczego

Zarządzanie procesami zwolnień jest wciąż niedocenianą usługą ułatwiającą reorganizacje. Oprócz pomocy doradców przedsiębiorca uzyskuje zasób wiedzy oraz sprawdzone modele postępowania. Ogranicza to ryzyko podejmowania błędnych decyzji i przyspiesza wprowadzanie zmian. Ważnym elementem wymaganym do uzyskania rzetelnych informacji jest audyt sytuacji bieżącej. Opisywany jest stan zatrudnienia oraz informacje o pracownikach i kompetencjach, jakie posiadają. Agencje doradcze udostępniają kalkulatory na stronach internetowych dla łatwego ustalenia kosztów współpracy. Są to dane ogólne, ponieważ można modyfikować zakres umowy i zadań wymaganych od doradcy.

Umowy wsparcia procesu zwolnień indywidualnych i grupowych

Opiekę, jaką mogą otrzymać wyznaczeni do zwolnień pracownicy, można obejrzeć na stronie https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja. To ważne, że warunki współpracy są indywidualnie dobierane do struktury zatrudnienia. Specjalistów warto objąć opieką indywidualna, ponieważ jak podają badania, potrzebują oni większej ilości czasu na znalezienie nowej oferty pracy. W przypadku zmiany uwarunkowań lokalnego rynku pracy można przeprowadzić szkolenie, podczas których pracownik nabędzie nowych umiejętności. Duże zaplanowanie zwolnienia grupowe wymagają doskonałego przepływu informacji wewnątrz firmy. Dodatkowo trzecią stroną porozumienia mogą być związki zawodowe. Firma doradcza może występować do takich organizacji w imieniu pracodawcy. Do podstawowych obowiązków należy wypracowanie zaakceptowanego przez wszystkie strony sposobu wypłaty odpraw oraz terminarza zwolnień.

Komunikacja i tworzenie pozytywnego obrazu firmy w otoczeniu

Zmiany uwzględniające różne elementy procesu zwolnień obejmuje pojęcie outplacement. Następuje ograniczenie konfliktów pomiędzy pracownikami a pracodawcą. To przekłada się opinię o pracodawcy. Osoby, które otrzymają wsparcie podczas poszukiwania pracy, zachowują pozytywny stosunek do byłego miejsca pracy. Pozwala to liczyć na szybszą rekrutację w przypadku kolejnych zmian w formule działania firmy. Jedną z formą kreatywnego podejścia do zwolnień jest wewnętrzny rynek ofert pracy. Nowe stanowiska oferowane są dla osób zwalnianych jako szansa nabycia nowych kompetencji oraz pozostania w strukturach organizacji.    Data: 2019-10-07
Najnowsze artykuły:Komentarze:

Komentarze nie są moderowane - widzisz treści niezgodne z prawem lub nieobyczajne zgłoś ten fakt administracji serwisu.
Polecamy produkty