Kategorie - Zdrowie

Co z tym smogiem?

W polskim powietrzu znajdują się różne zanieczyszczenia. Najbardziej szkodliwe są drobne, zawieszone w powietrzu pyły PM2,5 oraz PM10 zwane powszechnie smogiem. Mogą one powodować następstwa zdrowotne w postaci problemów z oddychaniem, nieustępującego kaszlu czy nasilenia alergii i astmy. Co więcej, udowodniono, że smog może również niszczyć budynki, na których osiada. Czy można wystąpić o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wywołany pyłami?

Podstawa prawna odszkodowania za smog

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił, że Polska naruszyła prawo wspólnotowe dotyczące obecności zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z obowiązującą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady numer: 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 w sprawie czystego powietrza. Podstawowym dokumentem, który reguluje te kwestie w Polsce, jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska, dlatego osoby ubiegające się o przyznanie odszkodowania za smog mogą powoływać się na obowiązujące przepisy prawa.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez smog?

Za szkody, które wyrządzają toksyczne pyły, odpowiada Skarb Państwa oraz jednostki samorządów terytorialnych – miasta.

Za co odszkodowanie?

Odszkodowanie można otrzymać w formie zwrotu za opłatę klimatyczną, rekompensaty za uszkodzoną na skutek działania smogu elewację budynku oraz za naruszenie dóbr osobistych – na przykład ograniczenie wychodzenia z domu ze względu na złą, szkodliwą dla zdrowia jakość powietrza.

Przykłady wyroków

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłaty klimatycznej naliczanej przez miasto Zakopane turyście było podstawą do wydania wyroku przez Sąd Administracyjny. Miłośnik gór wygrał proces, co pokazuje, że problem jakości powietrza zaczyna być poważnie traktowany przez organy państwowe.

Jakie są koszty procesu i dochodzenia roszczeń w sądzie?

Wspomniany turysta, który wygrał proces z Zakopanem, uzyskał zwrot opłaty klimatycznej, a miasto musiało pokryć opłaty sądowe w wysokości 300,00 złotych. By dowiedzieć się więcej o tym, jak kształtują się koszty, można odwiedzić stronę LexHelper.pl.

Smog może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Dlatego tak istotne jest nagłośnienie problemu, chociażby poprzez coraz większą ilość spraw sądowych, które doprowadzą do wzrostu świadomości oraz – być może – zaostrzenia przepisów.    Data: 2018-04-05
Najnowsze artykuły:Komentarze:

Komentarze nie są moderowane - widzisz treści niezgodne z prawem lub nieobyczajne zgłoś ten fakt administracji serwisu.
Polecamy produkty