Mały podatnik czyli kto?

Właściciele mikro i małych przedsiębiorstw, którzy nie osiągają określonego pułapu rocznych dochodów, mogą ograniczyć koszty związane z ewidencją księgową decydując się na status Małego Podatnika. O tym, z jakich przywilejów może korzystać taki podmiot porozmawiamy z Anną Hugiel-Lazarowicz, ekspertem prawa podatkowego z wfirma.pl.

Czym lub kim tak naprawdę jest Mały Podatnik?

Status Małego Podatnika mogą przyjąć przedsiębiorstwa, których wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty, odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Pamiętajmy, że jest to kwota zawierająca w sobie należność podatku z tytułu towarów i usług. Ponadto Małym Podatnikiem może zostać osoba, która prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi lub świadczy inne usługi o podobnym charakterze. W takiej sytuacji kwota jej prowizji lub wynagrodzenia nie może przekroczyć równowartości 45 000 euro.

Patrząc na korzyści, jakie niesie ze sobą bycie Małym Podatnikiem, czy są to warunki trudne do spełnienia?

Zdecydowanie nie, tym bardziej, że kurs euro utrzymuje się na wysokim poziomie, a Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych. Dzięki temu limit 1 200 000 euro ma zostać podniesiony do 2 000 000 euro. W ten sposób jeszcze więcej przedsiębiorstw będzie miało prawo posługiwać się statusem Małego Podatnika, a tym samym korzystać z odpowiednich przywilejów.

Jak ustala się wysokość limitów w przeliczeniu na waluty narodowe?

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Suma zawsze podawana jest w zaokrągleniu do 1000PLN. W 2012 roku limit za sprzedaż wynosi 5 324 000PLN i 200 000PLN za usługi maklerów oraz agentów funduszy inwestycyjnych.

Mały Podatnik ma kilka możliwości rozliczania się z fiskusem. Jakie to rozwiązania i na czym polegają?

Pierwszą możliwością jest przyjęcie przez przedsiębiorcę metody kasowej. Są to szczególne zasady rozliczania VAT, dzięki którym możemy przesunąć moment deklarowania obowiązku podatkowego od towarów i usług do chwili otrzymania całości lub części należności, ale nie później niż 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Ponadto korzystając z metody kasowej, można obniżyć kwotę należnego podatku w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowaliśmy całą należność dla kontrahenta. Innym ułatwieniem jest dokonywanie kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Zasady są takie same jak przy miesięcznych zaliczkach, ale w tym przypadku wpłaty odbywają się raz na kwartał. Prawo do odliczeń VAT i obowiązek podatkowy pozostają bez zmian, ale dzięki wydłużeniu terminu wpłat nasza firma ma większą płynność finansową. Ponadto Mały Podatnik ma prawo do wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, dzięki czemu efektywniej gospodaruje środkami pieniężnymi.

Co jeszcze zyskuje przedsiębiorca, decydując się na przyjęcie statusu Małego Podatnika?

Właściciele takich firm, jeśli ich dochód nie przekroczył limitu wywołującego obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, mogą wybrać wygodniejszą metodę ewidencji uproszczonej, czyli Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR). Dodatkową oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy zapewni Małemu Podatnikowi możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych. W 2012 r. limit wartości takich środków wynosi 50 000 euro czyli 222 000PLN.

Czy w takim razie istnieją jakieś minusy związane z wyborem tej formy podatkowej?

Z samym przyjęciem statusu Małego Podatnika niekoniecznie, ale należy brać pod uwagę, że rozliczanie podatku VAT za pomocą metody kasowej niesie ze sobą pewne niekorzystne aspekty. Jedną z najważniejszych jest obowiązek przedsiębiorcy do wystawiania faktur VAT MP, co oznacza odliczenie podatku w okresie zapłaty a nie otrzymania FV. Niestety wielu kontrahentów jest negatywnie nastawionych do rozliczanych w ten sposób towarów czy usług.

wfirma.pl jest platformą księgowości internetowej przeznaczoną dla mikro i małych przedsiębiorców. Celem jej twórców jest wspieranie polskich firm poprzez udostępnienie tanich, a w dużej części darmowych narzędzi wspomagających prowadzenie działalności oraz propagowanie rozwiązań informatycznych dostępnych on-line podnoszących konkurencyjność na rynku.
Chcąc skutecznie rozpowszechniać ideę pracy na własny rachunek, właściciele firmy angażują się w dodatkowe inicjatywy. Przykładem może być „Program Aktywizacja”, w ramach którego osoby, rozpoczynające swoją działalność mogą uzyskać bezpłatne narzędzia finansowo – księgowe na okres 12 miesięcy.
Serwis wfirma.pl w początkowej fazie tworzony był przez firmę Media IT Sp. z o.o. powstałą w 2005 we Wrocławiu. W 2010 został on wydzielony do osobnej spółki wfirma.pl, którą pozostaje do dziś.
www.wfirma.pl

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments