Pewny „etat” do emerytury

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez program Rzetelna Firma, 53% przedsiębiorców uważa, że podniesienie wieku emerytalnego pogorszy perspektywę zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym. Ponadto specjaliści twierdzą, że proponowana przez rząd reforma nie zmieni i tak już trudnej sytuacji młodych absolwentów. Kiedy Urząd Pracy i inne instytucje aktywizacji zawodowej nie oferują skutecznej pomocy, warto wziąć sprawy w swoje ręce i pomyśleć o samozatrudnieniu.

Coraz więcej właścicieli firm korzysta z dobrodziejstw samozatrudnienia i zachęca pracowników do założenia własnego przedsiębiorstwa. – Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest sporym atutem w oczach pracodawców – mówi Anna Hugiel-Lazarowicz, specjalista prawa gospodarczego współpracująca z wfirma.pl. – Właściciel firmy zlecający zadania przedsiębiorcy na samozatrudnieniu obniża koszty oraz unika obowiązków i ograniczeń, które nakłada na niego kodeks pracy – dodaje ekspert. Co oprócz większej atrakcyjności na rynku pracy zyskuje samozatrudniony?

Dlaczego samozatrudnienie?

Korzyści płynące z tej formy zatrudnienia widoczne są zarówno dla pracodawcy, jak i samozatrudnionego. To jednak pracownik powinien być w pełni przekonany o rezygnacji z etatu, ponieważ jako swój własny szef większość decyzji będzie musiał podejmować samodzielnie. Podstawową zaletą samozatrudnienia jest niezależność i wolność wyboru, ale za rozpoczęciem takiej działalności przemawia o wiele więcej argumentów.

1. Lepsze zarobki – pracodawca obniża koszty i w związku z tym może zaproponować samozatrudnionemu wyższe wynagrodzenie niż w przypadku umowy o pracę.

2. Większa swoboda działania – samozatrudniony sam decyduje o tym ile i w jaki sposób będzie pracować. Sam również wyznacza sobie czas pracy.

3. Kilku pracodawców – samozatrudniony nie musi ograniczać się do współpracy tylko z jednym pracodawcą. Im więcej zleceń wykona, tym więcej zarobi. Dlatego też nawiązanie współpracy z większą liczbą zleceniodawców jest jak najbardziej wskazane.

4. Spełnienie zawodowe – Pracodawcy bardzo często ograniczają kreatywność pracownika, nie pozwalając mu na wdrażanie w życie własnych pomysłów. Dzięki samozatrudnieniu przedsiębiorca w pełni decyduje jaką ścieżkę zawodową wybierze dla swojej firmy.

5. Korzyści podatkowe:

– Odliczenia od podatku – samozatrudnienie stwarza wiele możliwości odliczeń. Samozatrudniony może uwzględnić jako koszty uzyskania przychodów wydatki związane z: dojazdami, paliwem, szkoleniami, przedmiotami wykorzystywanymi w jego działalności, takimi jak telefon, komputer, oprogramowanie itd. Co więcej, jeśli siedzibą jego firmy jest prywatne mieszkanie, może także odliczyć część czynszu.

– Możliwość skorzystania z odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług.

– Niższe stawki podatkowe – samozatrudnieni mają prawo do rozliczania się według podatku ryczałtowego lub według liniowej, 19 proc. stawki podatku dochodowego, natomiast osoby związane stosunkiem pracy muszą płacić podatek progresywny (obowiązująca skala podatkowa) według progów 18 proc. i 32 proc. Co więcej, dzięki przepisom, które weszły w życie 20 maja 2010 roku, wystarczy zaczekać dwanaście miesięcy (a nie dwadzieścia cztery, jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by rozliczać się z byłym pracodawcą ze świadczenia podobnych usług jak na etacie według stawki liniowej. Natomiast, jeśli przedmiot tej współpracy będzie się różnił od zadań wykonywanych dotychczas na podstawie umowy o pracę, to podatek liniowy można płacić od razu. Oczywiście wybór sposobu opodatkowania powinien być dobrze przemyślany. Otóż, jeśli roczny dochód samozatrudnionego nie przekracza 85 528 zł, to bardziej opłacalne jest dla niego rozliczanie się według 18 proc. stawki, bo dopiero po przekroczeniu tego progu obowiązuje 32 proc. stawka.

6. Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne – samozatrudnieni mają prawo do opłacania, przez okres dwóch lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak ulga ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, co świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Zatem z ulgi mogą skorzystać samozatrudnieni, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami danej firmy. Pamiętajmy jednak, że opłacając najniższe możliwe składki na ubezpieczenie społeczne w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu będą należeć do najniższych.

7. Możliwość skorzystania z kredytów oraz dotacji przeznaczonych dla małych przedsiębiorstw.

8. Swobodne tworzenie warunków odpowiedzialności samozatrudnionego w umowie, w tym kwestii zakazu konkurencji i zachowania poufności.

9. Możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży służbowej (po odpowiedniej adnotacji w umowie ze zleceniodawcą).

10. Możliwość ograniczenia swobody zatrudniającego poprzez ochronę samozatrudnionego przepisami kodeksu cywilnego.

Wfirma.pl jest platformą księgowości internetowej przeznaczoną dla mikro i małych przedsiębiorców. Celem jej twórców jest wspieranie polskich firm poprzez udostępnienie tanich, a w dużej części darmowych narzędzi wspomagających prowadzenie działalności oraz propagowanie rozwiązań informatycznych dostępnych on-line podnoszących konkurencyjność na rynku.

Chcąc skutecznie rozpowszechniać ideę pracy na własny rachunek, właściciele firmy angażują się w dodatkowe inicjatywy. Przykładem może być „Program Aktywizacja”, w ramach którego osoby, rozpoczynające swoją działalność mogą uzyskać bezpłatne narzędzia finansowo – księgowe na okres 12 miesięcy.

Serwis wfirma.pl w początkowej fazie tworzony był przez firmę Media IT Sp. z o.o. powstałą w 2005 we Wrocławiu.

W 2010 został on wydzielony do osobnej spółki wfirma.pl, którą pozostaje do dziś.

www.wfirma.pl

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments