Gigantyczna ulga na inwestycje w start-upy od 2022 roku

Wprowadzenie Polskiego Ładu ma spowodować wejście w życie wielu nowych ulg podatkowych. Jedna z nich dotyczyć będzie inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne. Zobaczmy, co warto o tym wiedzieć.

Ulga dla inwestujących

Zgodnie z planami zawartymi w Polskim Ładzie, wsparcie od fiskusa w postaci ulg otrzymają inwestorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Łącznie ma wejść w życie aż 11 nowych ulg podatkowych. Jedna z nich dotyczyć ma inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne. Z ulgi skorzystają inwestujący indywidualnie jak i inwestujący przez fundusze. Zgodnie z założeniami, ulga ta ma przyczynić się do większego rozwoju młodych innowacyjnych firm – start-upów.

--- REKLAMA ---

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. wydatków na nabycie udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej lub spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5 proc. akcji. Warunkiem będzie posiadanie takich akcji przez co najmniej dwa lata. W roku podatkowym będzie można odliczyć maksymalnie 250 tys. zł. Z ulgi skorzystają przede wszystkim inwestujący w start-upy za pośrednictwem funduszy venture capital.

Zgodnie ze słowami wiceministra Sarnowskiego: ,,Proces konsolidacji, zmiany operacyjnej, czy rozwój firmy nie jest często możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne środki nie są wystarczające, konieczne są rozwiązania, które dostarczają fundusze Venture Capital.  Wdrożymy rozwiązania, które funkcjonują już we Francji i Wielkiej Brytanii. Obejmą ulgi na starcie dla inwestorów, wyeliminują podwójne opodatkowanie, wesprą rozwój biznesów w Polsce”

Start-upy – forma prawna

Osoby zakładające swój własny start-up muszą przede wszystkim zastanowić się nad odpowiednią formą prawną prowadzonej przez siebie działalności. Jeszcze do niedawna do wyboru było: prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, założenie spółki kapitałowej, spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Od pewnego czasu jednak start-upy mogą prowadzić swoją działalność w formie prostej spółki akcyjnej. To zupełnie nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 lipca 2021 r. wskutek nowelizacji kodeksu spółek handlowych umożliwiająca zakładanie prostej spółki akcyjnej (PSA).

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna jest połączeniem spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Z założenia kierowana jest szczególnie do branż innowacyjnych oraz dla start-upów, ponieważ ma ułatwić innowacyjnym przedsiębiorcom pozyskanie kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. W związku z tym, że jest połączeniem spółki z o.o. i spółki akcyjnej to jak zgodnie stwierdzi każdy adwokat – łączy ona atuty jednej i drugiej. Osoby chcące założyć taką spółkę pierwsze ułatwienia napotykają już na samym początku. Chodzi o szybką i prostą rejestrację. Umowa prostej spółki akcyjnej zasadniczo powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, ale dopuszczalne jest jednak zawarcie jej także przy wykorzystaniu wzorca umowy (formularza) udostępnionego w sieci internetowej. Otwarta w ten sposób spółka otwiera się już po upływie 24 godzin od wysłania formularza. Oczywiście przedsiębiorcy mają możliwość otwarcia spółki również w tradycyjny, stacjonarny sposób. Kolejnym plusem jest brak kapitału zakładowego. W jego miejsce wprowadzony został kapitał akcyjny. Do powstania spółki wymagane jest pokrycie kapitału akcyjnego wkładem wynoszącym zaledwie 1 zł. Ponadto, jak potwierdzi każdy adwokat, prosta spółka akcyjna może działać bez rady nadzorczej. Oprócz tego, uchwały mogą być podejmowane, a zgromadzenia przeprowadzane na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Również samo zamknięcie spółki jest ułatwione. Z reguły rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, jednakże w przypadku prostej spółki akcyjnej możliwe jest wykreślenie spółki z rejestru bez przeprowadzania likwidacji. Następuje to w drodze przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
Ze względu na spam wyłączona została możliwość wstawiania linków w komentarzach. Komentarze zawierające odnośniki będą kasowane.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments