Informacje - Zdrowie

Program "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie"

Prowadzony od kwietnia 2004 pilotażowy etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" zakończył się sukcesem. Wzięło w nim udział niemal 22 tysiące dzieci z 85 szkół, ich rodzice oraz nauczyciele. Program okazał się niezwykle potrzebny. Stwierdzono, że aż 15 procent przebadanych dzieci ma astmę lub wymaga obserwacji z powodu zagrożenia tą chorobą. Ponad połowa z nich nie wiedziała wcześniej o swoich problemach zdrowotnych.
Program jest prowadzony wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Alergologiczne i firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka. Ze względu na sukces pilotażu oraz ogromną potrzebę takich działań, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji programu.

Celem programu "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie - zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. W edycji pilotażowej programem objęto 21 857 dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i lubelskim. Działania edukacyjne i badania przesiewowe były prowadzone według specjalnie opracowanego schematu. Uczestników informowano, jak ważne jest wczesne wykrycie astmy. Podkreślano też, że chore dzieci mogą normalnie żyć, o ile przestrzegają zaleceń lekarza. Rodzice byli proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej ryzyko zachorowania na astmę (wywiad). W przypadku zagrożenia chorobą, dzieci były kierowane na specjalistyczne badania i konsultacje lekarskie. Program został przyjęty z ogromnym zainteresowaniem: aż 80% rodziców wypełniło ankietę dotyczącą objawów astmy u swoich dzieci (zwrócono 17 487 ankiet).

W wyniku badań stwierdzono choroby układu oddechowego u 2640 dzieci (15,1% ankietowanych). Z tej grupy potwierdzono astmę u 1262 dzieci (7,2% ankietowanych), które trafiły do programu z wcześniej rozpoznaną astmą oskrzelową. Co niezwykle istotne, podejrzenie astmy postawiono także u 1378 dzieci (7,9% ankietowanych), których rodzice nie byli wcześniej świadomi istnienia tej choroby. Dzieci te skierowano do dalszych, szczegółowych badań w celu ostatecznej weryfikacji diagnozy. Wyniki oznaczają także, że spośród wszystkich dzieci z zaburzeniami układu oddechowego (2640), ponad połowa (1378, czyli 52%) dowiedziała się o swojej chorobie dopiero w wyniku programu "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie".
Mój syn miał skłonności do przeziębień. Często kasłał, czasem dostawał antybiotyki. Teraz okazało się, że to nie były przeziębienia, a astma. Na szczęście choroba jest jeszcze we wczesnym etapie - mówi pani Dorota z Lublina, matka 8-letniego Jakuba.

Zarówno skala jak i charakter tego programu jest wyjątkowy. Objął on bardzo dużą grupę dzieci, u których astma, często niezdiagnozowana, istotnie wpływa na obniżenie jakości życia: utrudnia naukę i relacje z rówieśnikami. Warto zwrócić uwagę na olbrzymie edukacyjne znaczenie tej inicjatywy, która uświadamia zarówno nauczycielom, jak i rodzicom wagę problemów. Co dziesiąte dziecko w wieku szkolnym cierpi z powodu astmy. Program "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" to modelowy przykład współpracy instytucji rządowej, towarzystw i biznesu - stwierdził prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Efekty edycji pilotażowej są sukcesem wszystkich współpracujących w tym programie, tj. stacji sanitarno-epidemiologicznych, szkół, organizacji pozarządowych, a także partnera programu - firmy AstraZeneca. W wyniku tego przedsięwzięcia korzystają chore dzieci, które mają szansę na normalne życie. Dlatego program będzie kontynuowany i obejmie stopniowo cały kraj - podkreśla Elżbieta Łata, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ogromną zaletą programu jest fakt, że pozwala on na gromadzenie wiarygodnych danych epidemiologicznych. Posłużą one do analizy występowania astmy oskrzelowej u dzieci w różnych rejonach kraju. "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" to pierwszy program w Polsce, w którym prowadzono badania jednolitą metodą na szeroką skalę. Dzięki temu wyniki ze wszystkich województw są porównywalne. Badania przesiewowe pozwoliły na szybkie wykrycie nowych przypadków astmy we wszystkich regionach. W wyniku programu dzieci z podejrzeniem astmy mają zapewnioną opiekę medyczną i środowiskową - powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka, Konsultant Medyczny Programu.

Realizacja programu jest możliwa dzięki wsparciu firmy AstraZeneca.
Cieszymy się, że program "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" okazał się potrzebny dzieciom. Edukacja i wczesne wykrywanie astmy są niezwykle ważne. AstraZeneca stara się służyć społeczeństwu nie tylko nowoczesnymi lekami, ale także poprzez udział w kampaniach zdrowotnych. Dlatego nasza firma, wspólnie z partnerami programu, podjęła decyzje o jego kontynuacji - powiedział Jerzy Garlicki, Prezes AstraZeneca w Polsce.

Na początku listopada rusza pierwszy etap programu. Odbędzie się on w tych samych województwach, w których prowadzono pilotaż: mazowieckim, śląskim i lubelskim. Wezmą w nim udział 92 szkoły z Warszawy, Płocka, Siedlec, Radomia, Chełma, Zamościa, Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Bytomia i Chorzowa. Planowane jest dotarcie do ponad 22 tysięcy dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne i badania przesiewowe zostaną zmodyfikowane na podstawie doświadczeń z etapu pilotażowego. Podstawowym narzędziem badawczym pozostanie ankieta, która okazała się bardzo przydatna w określaniu ryzyka astmy. Wyłonione w ten sposób dzieci będą badane przez lekarza i w razie potrzeby kierowane na badania spirometryczne.

Na astmę choruje około 6% dorosłej populacji świata, a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc niemal 3 miliony osób. Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich. Coraz większym problemem jest astma u polskich dzieci w wieku szkolnym. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całych rodzin. Edukacja, a także wczesna diagnostyka i prawidłowe leczenie choroby mogą temu zapobiec.

***

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) inicjuje, koordynuje, nadzoruje realizację programów i akcji oświatowa-zdrowotnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych ludności oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia. PIS przeprowadza działania programowe i akcyjne we współdziałaniu z różnymi partnerami, a także ocenia efekty podejmowanych przedsięwzięć prozdrowotnych.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie". Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl.

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.

AstraZeneca należy do największych światowych producentów leków. Firma opracowuje i produkuje innowacyjne leki przeznaczone do terapii chorób, które stanowią najważniejsze wyzwania współczesnej medycyny. Każdego roku AstraZeneca wydaje ponad 3 miliardy dolarów na badania nad nowymi lekami.


    Data: 2004-11-26Komentarze nie są moderowane - widzisz treści niezgodne z prawem lub nieobyczajne zgłoś ten fakt administracji serwisu.

Najnowsze informacje

Trądzik różowaty – uporczywe schorzenie skórne
Trądzik różowaty jest przewlekłym stanem zapalnym skóry. Schorzenie dotyka niewielką część populacji, głównie mieszkańców Północnej i Zachodniej Europy. Większą częstość występowania notuje się również w Ameryce Północnej. Z chorobą dotykającą określonych części twarzy, zmagają się przede wszystkim kobiety. więcej »
Jakie badania warto wykonać w 12 tygodniu ciąży? Zobacz
Prawidłowy przebieg ciąży zależy od wielu czynników. Aby lekarz mógł szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości, przyszła mama powinna systematycznie wykonywać badania zlecone podczas każdej wizyty ginekologicznej. Sprawdź, jakie badania należy przeprowadzić w okolicach 12 tygodnia ciąży. więcej »
Sen na zdrowie
Na sen w życiu człowieka wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest jedzenie. Jeżeli borykasz się z problemami z zaśnięciem, często budzisz się w nocy, to przeczytaj uważnie ten artykuł. Niniejszy tekst powie ci między innymi: czego nie jeść i nie pić przed snem, czemu pomimo teoretycznego wyspania się nadal nie masz energii do działania oraz co robić żeby to się zmieniło. więcej »

Polecamy produkty

Polecamy strony: Opycha.pl | Czarna na zakręcie | Medycyna estetyczna | DueCappucci | Hapi Hapi |